MEDZINÁRODNÉ SPOLOČENSKÉ HNUTIE „ALLATRA“

Je to zjednotenie sociálne aktívnych, iniciatívnych ľudí, ktorí na dobrovoľníckej báze skúmajú globálne zmeny klímy na Zemi, popularizujú demokratické, etické a duchovno-morálne hodnoty v spoločnosti a usilujú aplikovať svoje zručnosti a najlepšie kvality pre blaho spoločnosti.

SME MIMO NÁBOŽENSTVA A POLITIKU

Čo hovorí veda?

K dnešnému dňu sú už vďaka Medzinárodnému spoločenskému hnutiu „ALLATRA“ zjednotené milióny ľudí na celom svete. Počet účastníkov každý deň narastá geometrickým radom, veď dobrých, slušných, tvorivo aktívnych ľudí, snažiacich sa zmeniť svet na lepší, je naozaj veľa.

Tým, že chápu celú závažnosť a nevyhnuteľnosť globálnej klimatickej krízy, ľudia nemôžu zostať bokom, pretože katastrofické zmeny už prebiehajú na celom svete.

allatra map

Mimoriadné správy

Medzinárodné spoločenské hnutie ALLATRA vyjadruje podporu Cieľom udržateľného rozvoja OSN, ktoré sú zamerané na zlepšenie blahobytu a ochranu našej planéty. Pozrieť viac...

NAŠE CIELE A ÚLOHY:

Naším prioritným cieľom je upriamiť pozornosť medzinárodného spoločenstva na problémy klimatických zmien, ako aj popularizovať duchovné, morálne, etické a demokratické hodnoty prostredníctvom tvorby rôznych spoločenských, vedecko-populárnych a blogerských projektov.

GeoCenter
INFORMAČNÝ A ANALYTICKÝ PORTÁL
ALLATRA TV
MEDZINÁRODNÁ CELOSVETOVÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA
JEDINÉ ZRNO
FUNDAMENTÁLNY SOCIÁLNY VÝSKUMNÝ PROJEKT

Zasadzujeme sa za realizáciu prirodzených slobôd a ľudských práv, za vytváranie spolupráce medzi ľuďmi na celom svete na základe vzájomného rešpektu, nezištnej vzájomnej pomoci, bez ohľadu na miesto bydliska, náboženskú, národnostnú, politickú a sociálnu príslušnosť.