GeoCenter

GeoCenter je informačno-analytický portál, ktorý pravdivo informuje o klimatických novinkách. Je to dobrovoľnícky projekt, na ktorom sa podieľajú ľudia z rôznych krajín sveta. Ide o správy a články o klimatických zmenách na planéte a informácie o kataklizmách.

Každý človek môže nezávisle sledovať klimatické zmeny vo svojom regióne a vo svete. Na tento účel boli vytvorené rôzne online mapy: seizmické monitorovanie, teplotné mapy, slnečná a sopečná aktivita, ozónová vrstva a iné.

Allatra GeoCenter.info zahŕňa:

  • аnalytické, vedecko-informačné články o zmene klímy a spôsoboch zjednotenia ľudí na riešenie tohto problému
  • videoprehľady o klimatických zmenách
  • aktuality o klimatických udalostiach
  • online monitoring klímy celej planéty