JEDINÉ ZRNO

„JEDINÉ ZRNO“
FUNDAMENTÁLNY SOCIÁLNY VÝSKUMNÝ PROJEKT

Hlavná úloha – zanalyzovať súčasné osobitosti duchovného rozvoja, úroveň uvedomenia v chápaní hlavných prvkov hodnotového kontextu náboženského svetonázoru vo svetovej spoločnosti. Odhaliť jediné zrno duchovných znalostí na báze spoločných pôvodných duchovných zŕn svetových náboženstiev, prúdov a smerov a tiež schémy práce vedomia, jeho mozaikovitý a ambivalentný charakter (dvojaký, obsahujúci v sebe protirečenia), zvláštnosti spiatočníctva („zatemnenia“, tmárstva, nevraživosti) vedomia, preferenčné algoritmy reakcií na ním vnesené špecifické zmeny, zviazané s vieroučnými princípmi v rôznych náboženstvách; možnosti a varianty nivelácie prejavov duchovno-mravnej krízy v podmienkach globalizácie. Ukázať, aké sú osobitosti ducha zjednotenia a protirečení vedomia v duchovnom dedičstve ľudskej civilizácie. Nájsť spoločné sociálne a duchovno-mravné faktory konsolidácie svetovej spoločnosti v súčasnej etape.

Smery výskumov:

1. Aké je jediné duchovné zrno všetkých náboženstiev, ktoré má priamy vzťah k duchovnému rozvoju človeka a nie k formálnej obradnosti?

1.1. Aké spoločné duchovné zrná majú náboženstvá?

2. Ako oddeliť pôvodné zrná znalostí od pliev, vnesených deštruktívnym vedomím?

2.1. Ako dochádza ku skresleniu duchovných znalostí vedomím pre uspokojenie jeho vlastných materiálnych prianí, túžby po mágii, prospechu a panovačnosti?

2.2. Aké zmeny vnášalo egoizmom prekrútené vedomie do zdrojov duchovných znalostí rôznych náboženstiev?

2.3. Ako dochádza k rozdeleniu a drobeniu celostného duchovného zrna znalostí deštruktívnym vedomím? Príklady a dôkazy.

3. Duchovná zrelosť a cesty zjednotenia, konsolidácie ľudí na základe spoločných zŕn duchovného dedičstva ľudskej civilizácie.

Základnými princípmi výskumu dobrovoľníkov MSH „ALLATRA“ sú objektivita, nezaujatosť, nezávislosť od vplyvu politických a religióznych faktorov.

Oficiálna pošta projektu „JEDINÉ ZRNO“ :[email protected]

Na oficiálnej stránke projektu „JEDINÉ ZRNO“ sa nachádza knižnica fundamentálnych vedeckých výskumov a špecializovanej literatúry: sociológia a religionistika, posvätné písma svetových náboženstiev, encyklopédie, katalógy, slovníky, lingvistické práce, vedecké články, prednášky, monografie. Literatúra a oblasti štúdia sa neustále rozširujú účastníkmi z rôznych krajín sveta počas procesu spoznávania a prehĺbeného štúdia otázky.

Oblasti výskumu a tiež knižnica fundamentálnych vedeckých prác a špecializovanej literatúry sa neustále rozširujú účastníkmi projektu z rôznych krajín sveta počas procesu spoznávania a prehĺbeného štúdia problematiky.

Oficiálna stránka medzinárodného sociálneho výskumného projektu „JEDINÉ ZRNO“:

edinoezerno.allatra.org