Projects

JEDINÉ ZRNO
JEDINÉ ZRNO

Hlavná úloha – zanalyzovať súčasné osobitosti duchovného rozvoja, stupeň uvedomelosti v chápaní hlavných elementov hodnotového kontextu náboženského svetonázoru vo svetovej spoločnosti.

GLOBÁLNA PARTNERSKÁ DOHODA ALLATRA
GLOBÁLNA PARTNERSKÁ DOHODA ALLATRA

Základ pre praktickú realizáciu modelu duchovno-tvorivej spoločnosti cestou zavedenia kvalitatívne nového formátu vzájomných vzťahov medzi ľuďmi v pracovnej sfére činorodosti spoločnosti, ktorý sa buduje na všeľudských duchovno-mravných 7 osnovách ALLATRA.


TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ
TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ

Pozývame Vás pripojiť sa k unikátnej svetovej iniciatíve Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“: „Hra profesionálov. Jediné Zrno. Spoločnosť. Posledná šanca“.

Toto je udalosť medzinárodného rozsahu, ktorá sa odohráva prvýkrát v dejinách ľudstva. Reálna šanca, poskytujúca možnosť ľuďom planéty zjednotiť sa v živej komunikácii a diskusii o aktuálnych a životne dôležitých témach, ktoré znepokojujú každého z nás.

NIE NÁSILIU V RODINE A SPOLOČNOSTI
NIE NÁSILIU V RODINE A SPOLOČNOSTI

Globálny význam a dôležitosť projektu spočíva vo vytvorení podmienok pre prechod od spotrebiteľskej spoločnosti k formátu novej tvorivej spoločnosti, ktorej osnovou sú všeľudské duchovno-mravné hodnoty. 

Jedným z ukazovateľov tvorivej spoločnosti je zdravá psychologická mikroklíma v rôznych sociálnych kolektívoch, atmosféra družby, vzájomného porozumenia a vzájomnej úcty, chápanie toho, že celé ľudstvo je jednou rodinou.