MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSKÉ HNUTÍ „ALLATRA“

Jedná se o sjednocení iniciativních, poctivých a přátelských lidí, kteří se snaží využít své nejlepší vlastnosti ve prospěch společnosti.

Naše motto zní: «Dobro v akci!»

Dnes se díky Mezinárodnímu společenskému hnutí „ALLATRA“ sjednotily miliony lidí po celém světě. Počet účastníků každý den roste geometrickou řadou, neboť dobrých, laskavých a tvořivě aktivních lidí, kteří se snaží změnit svět k lepšímu, je opravdu hodně.

allatra map
JEDINÉ ZRNO
FUNDAMENTÁLNÍ SOCIÁLNĚ VÝZKUMNÝ PROJEKT
GLOBÁLNÍ PARTNERSKÁ DOHODA ALLATRA
ZÁKLAD PRO PRAKTICKOU REALIZACI DUCHOVNÍ A TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI
NE NÁSILÍ V RODINĚ A SPOLEČNOSTI
MEZINÁRODNÍ SOCIÁLNÍ PROJEKT
ALLATRA TV
INTERNATIONAL VOLUNTEER TV

NAŠE CÍLE A ÚKOLY:

Nejvyšší prioritou je pro nás usilovat o jednotu a přátelství mezi všemi národy na základě kulturních, morálních a duchovních hodnot, které spojují lidi po celém světě. Podporujeme realizaci přirozených svobod a lidských práv, formování kvalitativně nových vztahů mezi národy na základě spolupráce lidí na celém světě, bez ohledu na původ, sociální, etnickou, politickou nebo náboženskou příslušnost.

STRUKTURA:

MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSKÉ HNUTÍ „ALLATRA“
allatra.org
Naši účastníci jsou lidé cti, důstojnosti a svědomí
Mezivládní organizace
Státní instituce
Mezinárodní organizace
Akademické kruhy
Nevládní organizace, hnutí a fondy
Masmédia
Komerční organizace
Dobrovolnické organizace
Finanční a průmyslové skupiny
Náboženské organizace
Profesionální asociace
Odborové svazy
projekty „dobro v akci“
TELEKANÁL „ALLATRA TV“
Tvořivé skupiny:
 • ALLATRA TV Česko-Slovensko
 • ALLATRA TV USA a Kanada
 • ALLATRA TV Španělsko
 • ALLATRA TV Polsko
 • ALLATRA TV Japonsko
 • ALLATRA TV Německo
 • ALLATRA TV Lotyšsko
 • ALLATRA TV Arménie
 • ALLATRA TV Čína
 • ALLATRA TV Itálie
 • ALLATRA TV Bělorusko
 • ALLATRA TV Rusko
 • ALLATRA TV Francie
 • ALLATRA TV Moldavsko
 • ALLATRA TV Chorvatsko
 • ALLATRA TV Litva
 • ALLATRA TV Uzbekistán
 • ALLATRA TV UK
Pořady:
 • PRAVDA JE PRO VŠECHNY JEDNA. Série pořadů s účastí profesora, akademika Igora Michajloviče Danilova. V těchto pořadech měnících osudy lidí, národů i lidstva jsou odhaleny starodávné klíče – znalosti o SJEDNOCENÍ a SMÍŘENÍ všech lidi.
 • ,,VĚDOMÍ A OSOBNOST. Od předem mrtvého k věčně Živému’‘ je epochální pořad o Osobnosti a vědomí, životě a smrti, o tom nejdůležitějším v životě každého člověka. O tom, jak se naučit skutečně Žít.
 • DOBRÉ ZPRÁVY. Tato relace shromažďuje dobré zprávy z celého světa, kde jednoduše můžeme vidět, že bez ohledu na místo pobytu nebo barvu pleti se všichni lidé snaží o stejnou věc – jednotu a vzájemné porozumění.
 • VE DVOU A SÁM. Pořady pro ty, kteří chtějí znát a poznávat sebe samého a dát novou kvalitu svému duchovnímu, vědeckému a kulturnímu seberozvoji.
 • BYZNYS S DUŠÍ. Pořad ,,Byznys s duší’’ je nový formát podnikání postavený na základech cti, bezúhonnosti a lidskosti. Účastníci pořadu vypráví o svých vlastních zkušenostech s překonáváním vnitřních a vnějších krizí jak v podnikání, tak i v každodenním životě.
 • DOBRO V AKCI. Program, který otevírá témata laskavosti, svědomí a lidskosti a vyzdvihuje pozitivní příklady lidského jednání.
 • DOBRÝCH LIDÍ JE MNOHO. Každý má ve svém životě příklady lidí, kteří jsou slušní, upřímní a laskaví, kteří žijí ve cti a podle svědomí.
 • ZNAKY ČASU. Tento projekt, realizovaný jak historiky, tak zvědavými hledači, umožňuje člověku naučit se, jakým způsobem žili naši předkové, jaké duchovní a morální hodnoty pro ně byly skutečně cenné.
Dobrovolnická akademie „ALLATRA TV“:
 • Fakulta režie a scenáristiky
 • Fakulta kinematografie
 • Fakulta herectví
 • Fakulta zvukové produkce

Webové stránky: https://allatra.tv

«JEDINÉ ZRNO»
Fundamentální sociálně-výzkumný projekt
 • Analýza současných specifik duchovního vývoje, míry povědomí o pochopení základních prvků hodnotového kontextu náboženského světonázoru ve světovém společenství
 • Rozeznání jediného zrna duchovního poznání na základě společných prvotních duchovních zrn světových náboženství, hnutí a směrů
 • Identifikace způsobu práce vědomí, jeho mozaikového a rozdílného charakteru (dvojího, obsahujícího rozpory), zvláštností zastírání faktů („zastření“, zatajování, nepřátelství) vědomí, preferenčních algoritmů reakcí na zavedení specifických změn s doktrinálními principy v různých náboženstvích
 • Identifikace možností při vyrovnávání projevů duchovní a morální krize v podmínkách globalizace
 • Ukázání specifik ducha jednoty a rozporuplnosti vědomí v duchovním dědictví lidské civilizace
 • Hledání společných sociálních a duchovních morálních faktorů konsolidace světového společenství v současné fázi

Webové stránky: https://edinoezerno.allatra.org/en

VĚDECKO EXPERIMENTÁLNÍ PROJEKT „PYRAMIDA“
Otevírá obrovské možnosti pro studium jevů vědomí a Osobnosti (jako pozorovatele mimo tělo), jakož i pro vytváření potenciálu, který způsobuje nadpřirozené schopnosti člověka.

Webové stránky: https://allatra.tv/cs/category/project-piramida

ALLATRA novinky
Média nového formátu
Kategorie:
 • Kultura světa
 • Dobré zprávy
 • Historie starověkých civilizací
 • Studování vědomí
 • Zkušenost a praxe práce na sobě
 • Blogy

Webové stránky: https://allatravesti.com

ALLATRA VĚDA

Zprávu ,,O problémech a důsledcích globálních změn klimatu na zemi. Účinné způsoby řešení daných problémů’’, přednesla Organizátorka Koordinačního centra mezinárodního společenského hnutí ALLATRA Kristýna Kovalevská na neveřejném zasedání oddělení strategického plánování a bezpečnosti MSH „ALLATRA“.

Webové stránky: https://allatra.org/report/problems-and-consequences-global-climate-change-earth

Zprávu „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ předložila mezinárodní vědecko-výzkumná skupina Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA. Zpráva obsahuje informaci o původu a struktuře elementárních částic, o prvotních základech, ze kterých se skládá hmota, o vzájemném vztahu elementárních částic a kosmologie ve světle teorie jednotného pole, o elektromagnetických a gravitačních interakcích, o alternativních zdrojích energie, atd. Zpráva poukazuje na důležitost, rozsah a včasnost nejnovějších poznatků v oblasti fundamentální a aplikované fyziky. Přináší odpovědi na základní, dosud nevyřešené otázky moderní fyziky a předkládá laicky srozumitelná vysvětlení.

Webové stránky: https://allatra.org/report/primordial-allatra-physics

ALLATRA GEOCENTER
Televizní kanál ALLATRA TV GeoCenter připravuje analytické video programy o klimatických změnách:
 • „Mimořádné zprávy“
 • „Klimatická kontrola“
 • „Globálně o klimatu“
 • „Klima očima svědků“
Informačně-analytický portál ALLATRA GeoCenter.info obsahuje:
 • Analytické, vědecké a vzdělávací články klimatických změn a způsobů sjednocení lidí
 • Přehled videí o klimatických změnách
 • Aktuality klimatických událostí
 • Online monitorování klimatu na celé planetě

Webové stránky: https://geocenter.info

Globální partnerská dohoda ALLATRA
Všenárodní iniciativa sjednocuje slušné lídry, kteří vytvářejí spolupráci ve svých kolektivech na základních osnovách duchovně-tvořivé společnosti – 7 osnov ALLATRA:
 • HODNOTA ŽIVOTA
 • SVOBODA VOLBY
 • OVLÁDÁNÍ SEBE SAMA
 • DUCHOVNÍ A MORÁLNÍ SEBEZDOKONALOVÁNÍ
 • JEDNOTA
 • TVOŘENÍ
 • DUCHOVNÍ DĚDICTVÍ

Webové stránky: https://allatra-partner.org

MEZINÁRODNÍ SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ AKTIVITY
 • Konference
 • Sympózia
 • Schůze
 • Kulaté stoly
 • Výstavy
 • Prezentace
DOBRO V AKCI webové stránky
 • Sociální plakáty dobré nálady
 • Bigboardy
 • Pohlednice
 • City lighty
 • Brožurky
 • Letáčky
 • Internetové bannery
 • Motivátory

Webové stránky: http://dobro.allatra.org

ALLATRA Rádio
Pořady:
 • Dobro ve tvém městě
 • Audiokniha „AllatRa“
 • Dobré zprávy
 • Moudrá podobenství
 • ALLATRA sjednocuje
 • Ve dvou a sám
 • Dobro v akci
 • Rádio klub „Knihy DobroTy“
 • Dobrá hudba

Webové stránky: http://allatra-radio.com

Internetová platforma „ALLATRA. DOBRO V AKCI“
Portály:
 • Sociální síť „ALLATRA“
 • Portál „Vzájemná pomoc“
 • Online knihovna „ALLATRA“
KULTURA A UMĚNÍ
Směry:
 • Mezinárodní nahrávací studio „ALLATRA“
 • Centrum grafického informačního desingu „ALLATRA“
 • Mezinárodní studio sociální reklamy „DobroTy“
 • Mezinárodní divadlo mládeže „Lagoda“
 • Centrum umění a kreativity „ALLATRA“
 • „ALLATRA-bookcrossing“
 • „ALLATRA-turismus“
ZDRAVOTNICTVÍ
Mezinárodní lékařský holding, založený na
Globální partnerské dohodě ALLATRA:
 • Lékařské vědecké výzkumné ústavy
 • Společnosti pro výrobu lékařského a laboratorního vybavení
 • kliniky, lékařská střediska
 • lékařské laboratoře
Mezinárodní farmaceutický holding, založený na
Globální partnerské dohodě ALLATRA:
 • Mezinárodní farmaceutické společnosti a sítě lékáren
Mezinárodní lékařská sdružení:
 • Mezinárodní sdružení/asociace lékařů „ALLATRA“
 • Mezinárodní sdružení/asociace farmaceutů „ALLATRA“
INFORMAČNÍ CENTRUM MEZINÁRODNÍHO SPOLEČENSKÉHO HNUTÍ ALLATRA
TISKOVÉ CENTRUM
 • Oddělení pro otázky a podněty ke Globální partnerské dohodě ALLATRA
 • Oddělení strategického plánování
 • Oddělení interakce s médii
 • Oddělení pro vztahy s veřejností
 • Služba informační podpory Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“
 • Oddělení foto korespondence
TISK „ALLATRA“
Vydavatelé:
Tisková média:
 • Газета «Добро там, где Ты» (Gomel, Crimea, Great Novgorod, Kazakhstan)
 • Noviny „Seed of knowledge“ (USA), seedofknowledge.us
 • Noviny „Seed of knowledg“ (Ireland)
 • Noviny „POLAHODA“ (Praha), polahoda.cz
 • Noviny „Panteleymon-cenitel“, panteleymon.com
 • Noviny „К.Е.К.S.“ (Rusko)
 • Noviny „Umnoe chozaistvo“ (Ukrajina)
 • Noviny „Samozdrav“ (Ukrajina)
SOCIÁLNÍ A INFORMAČNÍ PORTÁLY
Portály: