MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSKÉ HNUTÍ „ALLATRA“

Je to sjednocení sociálně aktivních iniciativních lidí, kteří na dobrovolnické bázi zkoumají globální klimatické změny na Zemi, popularizují demokratické, etické, duchovní a morální hodnoty ve společnosti a snaží se uplatnit své schopnosti a nejlepší vlastnosti ve prospěch společnosti.

JSME MIMO NÁBOŽENSTVÍ A MIMO POLITIKU

Co říká věda?

Dnes se díky Mezinárodnímu společenskému hnutí „ALLATRA“ sjednotily miliony lidí po celém světě. Počet účastníků každý den roste geometrickou řadou, neboť dobrých, laskavých a tvořivě aktivních lidí, kteří se snaží změnit svět k lepšímu, je opravdu hodně.

Lidé s pochopením závažnosti a nevyhnutelnosti planetární klimatické krize nemohou zůstat stranou, protože již dnes na celém světě dochází ke katastrofickým změnám.

allatra map

Mimořádné zprávy

Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA vyjadřuje podporu Cílům udržitelného rozvoje OSN, které jsou zaměřeny na zlepšení blahobytu a ochranu naší planety. Přečtěte si více...

NAŠE CÍLE A ÚKOLY:

Naším prioritním cílem je upozornit mezinárodní společenství na problémy spojené se změnou klimatu a popularizovat duchovní, morální, etické a demokratické hodnoty prostřednictvím různých společenských, populárně-vědeckých a blogerských projektů.

GeoCenter
INFORMAČNÍ A ANALYTICKÝ PORTÁL
ALLATRA TV
INTERNATIONAL VOLUNTEER TV
JEDINÉ ZRNO
FUNDAMENTÁLNÍ SOCIÁLNĚ VÝZKUMNÝ PROJEKT

Zasazujeme se o realizaci přirozených svobod a práv člověka, o vytvoření interakcí mezi lidmi na celém světě na základě nezištné vzájemné pomoci, bez ohledu na místo jejich bydliště, náboženskou, národnostní, politickou a sociální příslušnost.