MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSKÉ HNUTÍ „ALLATRA“

Je to sjednocení sociálně aktivních iniciativních lidí, kteří na dobrovolnické bázi zkoumají globální klimatické změny na Zemi, popularizují demokratické, etické, duchovní a morální hodnoty ve společnosti a snaží se uplatnit své schopnosti a nejlepší vlastnosti ve prospěch společnosti.

JSME MIMO NÁBOŽENSTVÍ A MIMO POLITIKU

Co říká věda?

Dnes se díky Mezinárodnímu společenskému hnutí „ALLATRA“ sjednotily miliony lidí po celém světě. Počet účastníků každý den roste geometrickou řadou, neboť dobrých, laskavých a tvořivě aktivních lidí, kteří se snaží změnit svět k lepšímu, je opravdu hodně.

Lidé s pochopením závažnosti a nevyhnutelnosti planetární klimatické krize nemohou zůstat stranou, protože již dnes na celém světě dochází ke katastrofickým změnám.

allatra map

Mimořádné zprávy

NAŠE CÍLE A ÚKOLY:

Naším prioritním cílem je upozornit mezinárodní společenství na problémy spojené se změnou klimatu a popularizovat duchovní, morální, etické a demokratické hodnoty prostřednictvím různých společenských, populárně-vědeckých a blogerských projektů.

GeoCenter
INFORMAČNÍ A ANALYTICKÝ PORTÁL
ALLATRA TV
INTERNATIONAL VOLUNTEER TV
JEDINÉ ZRNO
FUNDAMENTÁLNÍ SOCIÁLNĚ VÝZKUMNÝ PROJEKT

Zasazujeme se o realizaci přirozených svobod a práv člověka, o vytvoření interakcí mezi lidmi na celém světě na základě nezištné vzájemné pomoci, bez ohledu na místo jejich bydliště, sociální, národnostní, politickou a náboženskou příslušnost.