EXPERIMENT PYRAMIDA


Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA, dobrovolníci ALLATRA TV zvou všechny k účasti v experimentu PYRAMIDA, který se bude konat 28. dubna 2018 v 17:00 GMT (Greenwichského času)

Podstatou experimentu je telepatický přenos stejné informace, bez ohledu na vzdálenost, co největšímu počtu osob. V uvedeném čase, náš operátor vstoupí do přístroje PYRAMIDA a v průběhu půl hodiny bude vysílat jeden z 12-ti znaků, které každý z účastníků dostane spolu s formulářem na svou e-mailovou adresu. Všichni dobrovolníci účastnící se daného experimentu tak ve stejnou dobu budou moci přijmout tento znak prostřednictvím telepatie bez ohledu na to, kde se na planetě nacházejí.

Stanovujeme si před sebou cíl provést tento hromadný experiment se zapojením co největšího počtu lidí ze všech zemí světa proto, aby byla potvrzena možnost telepatického přenosu informace na dálku, a také pro potvrzení existence společného informačního pole Země.

Podobné experimenty byly provedeny v 90. letech 20. století. Nás tyto výsledky zaujaly a rozhodli jsme se experiment opakovat, ale za pomoci přístroje "PYRAMIDA", se kterým úspěšně provádíme různé experimenty od listopadu 2017. Více informací o samotném zařízení PYRAMIDA a experimentech, které se s ním provádějí, naleznete na: https://allatra.tv/cs/category/project-piramida

Každý, kdo si přeje, se může zúčastnit experimentu s telepatickým přenosem znaků. Zveme všechny zájemce, aby se připojili k našemu výzkumnému projektu.

V současné době se již po celém světě zaregistrovalo více než 2 000 lidí, kteří se chtějí zúčastnit daného experimentu PYRAMIDA.

Výsledky experimentu budou zpracovány a zveřejněny na oficiálních stránkách ALLATRA TV: allatra.tv

MSH ALLATRA je mezinárodní dobrovolnická organizace spojující lidi dobré vůle po celém světě. Informace o aktivitách naší organizace naleznete podrobně na našich oficiálních stránkách: https://allatra.org

Všichni, kteří se chtějí zúčastnit experimentu PYRAMIDA mohou, buď vyplnit formulář na webových stránkách, nebo zaslat svůj požadavek na emailovou adresu: [email protected] V dopise, prosím, uveďte své jméno, věk, město a zemi. Nazpět vám zašleme formulář s dvanácti znaky a poskytneme podrobné pokyny potřebné pro účast v experimentu.

Společně se tak můžeme podílet na obrovském přínosu pro rozvoj moderní vědy.

Podrobněji se s touto informací můžete seznámit na stránce ALLATRA TV
MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSKÉ HNUTÍ ALLATRA

Jedná se o sdružení poctivých a přátelských lidi, kteří se snaží využit své nejlepší vlastnosti ve prospěch společnosti.

Naše motto: Konáme dobro!

Dnes se díky mezinárodnímu hnutí ALLATRA sjednotily stovky tisíc lidi po celém světě. Počet účastníků každý den roste geometrickou řadou, protože dobrých, laskavých a kreativních aktivních lidi, kteří se snaží změnit svět k lepšímu, je opravdu hodně.

Země, ve kterých naši účastníci působí:

Hnuti AllatRa

Naše cíle a úkoly:

Nejvyšší prioritou je pro nás usilovat o jednotu a přátelství mezi všemi národy na základě kulturních, morálních a duchovních hodnot, které spojují lidi po celém světě. Podporujeme realizaci přirozených svobod a lidských prav, formování kvalitativně nových vztahů mezi národy na základě spolupráce lidi na celém světě, bez ohledu na původ, sociální, etnickou, politickou nebo náboženskou příslušnost.

Struktura:

Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA
www.allatra.org
Naši partneři jsou poctiví, důstojní a svědomití lidé
Projekty „Konáme dobro“
Internetová platforma „ALLATRA. KONÁME DOBRO“
Portály:
 • «Crowdfunding se svědomím.» Platforma pro realizaci obchodních, vědeckých a sociálních projektů. www.allatra.in;
 • «Crowdsourcing AllatRa.» Spojuje lidi pro společné projekty;
 • Sociální sít‘ «Sociální sít‘ »;
 • Portal «Vzájemná pomoc»;
 • On-line knihovna «AllatRa».
Kultura a umělecká činnost
Zaměření:
 • Mezinárodní nahrávací studio «AllatRa»;
 • Centrum grafického a informačního designu «AllatRa»;
 • Mezinárodní studio sociální reklamy «DobroTy»;
 • Mezinárodní divadlo mládeže «Lagoda»;
 • Centrum pro tvořivost a umění «AllatRa»;
 • «AllatRa-bookcrossing»;
 • «AllatRa turistika».
Mezinárodní společenské a kulturní akce:
Mezinárodní společenské a kulturní akce nového formátu
 • Mezinárodní festival «DobroTY» (Kijev,Kirovograd, S.- Peterburg, Kaliningrad);
 • Diskuse o sociálních projektech;
 • Mezinárodní festival sociálních videí «DobroTY»;
 • Mezinárodní výstava fotografií «Agape»;
 • Mezinárodní projekt «Kyjev budoucnosti»;
 • Mezinárodní knižní veletrh «DobroTY»;
 • Tvůrčí dílny «DobroTY».
Mezinárodní projekt «Agapit Pečerský. Pro jednoty a přátelství»
  Mezinárodní výstava fotografií
  «Agapit Pečerský. Pro jednoty a přátelství!»
  • Ukraine;
  • Russia;
  • Belarus;
  • Moldova;
  • Czech Republic;
  • Slovakia;
  • Germany;
  • France;
  • Japan;
  • Italy;
  • Australia;
  • Macedonia.
  Fotografické soutěže:
  • Mezinárodní fotosoutěž «Agape».
Internetové portály:
 • Agapit Pečerský, agapit.kiev.ua;
 • Mezinárodní Portal Agapit Pecherskiy. For Unity and Friendship!», agapit.net.
Projekt «Vytvoření globální tvořivé společnosti»:
 • Všesvětová Internetová kampaň «Celým světem k dobru a sjednocení!»;
 • Mezinárodní společenská akce «AllatRa sjednocuje».
ZDRAVOTNICTVÍ
Mezinárodní lékařský holding, fungující na základě
Globální partnerské dohody ALLATRA:
 • lékařské výzkumné ústavy;
 • společnosti vyrábějící lékařská a laboratorní zařízení;
 • kliniky, zdravotní střediska;
 • lékařské laboratoře.
Mezinárodní farmaceutický holding, fungující na základě
Globální partnerské dohody ALLATRA:
 • mezinárodní farmaceutické společnosti a sítě lékáren;
Mezinárodní lékařské asociace:
 • Mezinárodní sdružení lékařů «AllatRa»;
 • Mezinárodní sdružení lékárníků «AllatRa».
VĚDA ALLATRA, allatra-science.org
  1. Odvětví:
  • Antropologie;
  • Biologie;
  • Anatomie;
  • Genetika;
  • Psychofyziologie;
  • Etnografie;
  • Archeologie;
  • Sociální geografie;
  • Lingvistika;
  • Filozofie;
  • Historie;
  • Sociologie;
  • Kulturologie;
  2. Vyspělé technologie:
 • Nanofyzika;
 • Nové materiály a technologie;
 • Informační a komunikační technologie;
 • Astrofyzika;
 • Alternativní zdroje energie;
 • Biotechnologie;
  3. Řešení ekologických a sociálních problémů:
 • Nejnovější technologie živobytí lidstva (vyřešení nedostatku pitné vody a potravin);
 • Vědecké metody pro řešení problémů v oblasti životního prostředí;
 • Minimalizování dopadů globálních změn klimatu na Zemi;
 • Inovativní způsoby prodlužování lidského života.
Informační centrum Mezinárodního společenského hnutí «ALLATRA»
TISKOVÉ CENTRUM
 • Oddělení otázek a návrhů Globální partnerské dohody ALLATRA;
 • Oddělení Strategického plánování;
 • Oddělení spolupráce s médii;
 • Oddělení pro styk s veřejností;
 • Služba informační podpory mezinárodního společenského hnutí «ALLATRA»;
 • Sekce foto korespondence.
SOCIÁLNÍ informační portály
Portály:
Televizní kanál «ALLATRA TV», allatra.tv
Kreativní skupiny:
 • «AllatRa TV - Kyjev»;
 • «AllatRa TV - Kirovograd»;
 • «AllatRa TV - Pavlograd»;
 • «AllatRa TV - Praha»;
 • «AllatRa TV - Moskva»;
 • «AllatRa TV - Ufa».
Programy::
 • Pořád «Setkání se sebou samým» je pro ty, kteří chtějí poznat sami sebe a zkvalitnit osobní duchovní, vědecký a kulturní růst;
 • Pořád «Ve smyslu» je pohled na vážné věci s humorem...
 • Pořád «Dobré zprávy» - zprávy a události z celého světa s tvůrčím duchem;
 • «Dobro ve vašem městě». ak můžeme sjednotit síly, konat dobré skutky ve svém rodném městě;
 • Program «Konáme dobro» se zabývá otázkami svědomí, lidskosti, dobra a představuje nejlepší příklady ze života;
 • «AllatRa sjednocuje». Program je zaměřen na odhalení a osvětlení jediného základu duchovního a mravního vývoje lidstva;
 • «Zlaté tisíciletí». Program, jak vytvořit globální kreativní společnost založenou na principech duchovnosti, kultury a morálky.
Dobrovolná academie «ALLATRA TV»:
 • Fakulta režii a scenáristiky;
 • Fakulta kinematografie;
 • Fakulta herectví;
 • Fakulta zvukové produkce.
PRINT MEDIA «ALLATRA»
  Vydavatelství:
 • Vydavatelství «AllatRa» allatra.com.ua;
 • Vydavatelství «Ibis» (Praha) ibisbooks.cz;
 • Vydavatelství «Lotos» lotosbook.com;
 • Vydavatelství «Sensei» sensei.kiev.ua.
  Tištěné publikace:
 • Noviny «AllatRa. Dobro v akci»;
 • Noviny «Polahoda» (Praha), polahoda.cz;
 • Noviny «Panteleimon léčitel», panteleymon.com;
 • Noviny «Sensei», sensei.kiev.ua;
 • Pravidelné rubriky v novinách «Express Vancouver» (Kanada), vancouverexpress.ca;
 • Noviny K.E.K.S.» (Rusko);
 • Noviny «Chytré hospodaření» (Ukrajina);
 • Noviny «Nová generace» (Ukrajina);
 • Noviny «Kaleidoskop» (Ukrajina);
 • Noviny «Uzdrav se sám» (Ukrajina).
RADIO «ALLATRA FM»
Programy:
 • Dobro ve tvém městě;
 • Audiokniha «AllatRa»;
 • Dobré zprávy;
 • Moudrá podobenství;
 • AllatRa spojuje;
 • Setkání se sebou samým;
 • Konáme dobro;
 • Radio Klub «Knihy DobroTY»;
 • Dobrá hudba.