Den internasjonalt sosiale bevegelsen "ALLATRA"

Dette er en sammenslutning av sosialt aktive og initiativrike mennesker som frivillig forsker på global klimaendring på jorden, fremmer demokratiske, etiske og åndelig-moralske verdier i samfunnet, og streber etter å bruke sine ferdigheter og beste egenskaper til samfunnets beste.

VI ER UTENFOR RELIGION OG POLITIKK

Hva sier vitenskapen?

Til dags dato, takket være den internasjonale sosiale bevegelsen "ALLATRA", har millioner av mennesker over hele verden allerede blitt forent. Antall deltakere vokser hver dag i en geometrisk progresjon, for at forbedrer verden de mennesker som er gode, kreative og aktive og dem er mange.

Forstå alvoret og uunngåeligheten av den globale klimakrisen, kan ikke folk bare stå til side, ettersom katastrofale endringer allerede skjer over hele verden i dag.

allatra map

Siste Nytt

Internasjonal offentlig bevegelse «ALLATRA» uttrykker støtte til FNs bærekraftsmål, som er rettet mot å forbedre velferden og beskytte planeten vår. Les mer...

VÅRE MÅLSETTINGER OG OPPGAVER:

Vårt primære mål er å tiltrekke internasjonal oppmerksomhet til klimaendringsproblemer, samt å fremme åndelige, moralske, etiske og demokratiske verdier gjennom å skape ulike sosiale, vitenskapelige og blogger-prosjekter.

GeoCenter
INFORMASJONS- OG ANALYSEPORTALEN
ALLATRA TV
INTERNATIONAL VOLUNTEER TV
ENHETENS KORN
GRUNNLEGGENDE SOSIAL FORSKNINGSPROSJEKT

Vi støtter realiseringen av naturlige friheter og menneskerettigheter, og dannelsen av sosialt samspill mellom mennesker over hele verden basert på gjensidig respekt og velvilje, uselvisk gjensidig hjelp, uavhengig av deres bosted, sosiale, nasjonale, politiske og religiøse tilhørighet.