МЕЖДУНАРОДНО ОБЩЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ «АЛЛАТРА»

Това е обединение от социално-активни инициативни хора, които на доброволческа основа изследват глобалните климатични промени на Земята, популяризират в обществото демократичните, етични, духовни и морални ценности и се стремят да прилагат своите умения и най-добри качества в полза на обществото.

НИЕ СМЕ ИЗВЪН РЕЛИГИЯТА И ИЗВЪН ПОЛИТИКАТА

Какво казва науката?

На ден-днешен,благодарение на МОД "АЛЛАТРА", вече са обединени милиони хора по целия свят. Количеството на участниците всеки ден се увеличава с геометрична прогресия, та нали добрите и съзидателно активни хора, стремящи се да променят света към по-добро в този свят са толкова много.

Разбирайки цялата сериозност и неизбежност на планетарната климатична криза, хората не могат да останат настрана, защото катастрофални изменения днес вече се случват по целия свят .

allatra map

Извънредни новини

Международното обществено движение АЛЛАТРА изразява подкрепа за целите на ООН за устойчиво развитие, които са насочени към подобряване на благосъстоянието и защита на нашата планета. Прочетете повече...

НАШИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

Нашата цел е приоритетно да привлечем вниманието на международната общественост към проблемите на изменението на климата, както и да популяризираме духовно-нравствените, етичните и демократичните ценности чрез създаването на различни социални, научно-популярни и блогърски проекти.

GeoCenter
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕН ПОРТАЛ
АЛЛАТРА ТВ
МЕЖДУНАРОДНА ДОБРОВОЛЧЕСКА ТЕЛЕВИЗИЯ
ЕДИННО ЗЪРНО
ФУНДАМЕНТАЛЕН СОЦИАЛЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ

Ние се застъпваме за реализирането на естествените свободи и правата на човека, формирането на социално взаимодействие между хората по целия свят на основата на взаимното уважение, безкористната взаимопомощ, независимо от тяхното местожителство, религиозна, национална, политическа и социална принадлежност.