Podporiť

Nefinancujú nás žiadne politické organizácie a štátne štruktúry. Všetka sponzorská a dobročinná podpora je uskutočňovaná samotnými ľuďmi, ľuďmi Dobrej vôle, pre ktorých Svedomie a Duša nie sú len slová, ale kritériá ich Života. Všetko financovanie ide na konkrétne veci a pomoc ľuďom, ale nie na štruktúru a propagáciu samotného hnutia, ako to obyčajne býva v organizáciách spotrebiteľskej spoločnosti. Medzinárodné hnutie „ALLATRA“ je postavené výlučne na dobrovoľníckom základe a jeho MAJETKOMNEZIŠTNÍ, POCTIVÍ, NEĽAHOSTAJNÍ ĽUDIA.

Medzinárodné spoločenské hnutie „ALLATRA“ je skutočne verejné hnutie, v ktorom sa všetka činnosť realizuje dobrovoľne, na spoločenských princípoch. Hlavná činnosť je realizovaná v dôsledku DOBROVOĽNEJ INICIATÍVY samotných ľudí, ich snahy zmeniť seba a svet k lepšiemu. Toto je sila, ktorá reálne zjednocuje ľudí na celej planéte.

„ALLATRA“ je globálnym, svetovým verejným hnutím, ku ktorému sa už pripojili milióny účastníkov z viac ako 180 krajín sveta. Za svoju hlavnú úlohu si kladie vytvorenie podmienok na planéte, napomáhajúcich formovaniu duchovne bohatej, mierovej a kultúrno-mravnej tvorivej svetovej spoločnosti.

My nesľubujeme, my konáme!

Neriešime problémy následkov, zameriavame svoju činnosť na odstránenie PRÍČINY.

Nežijeme v ilúziách, že niekto príde a niečo za nás urobí, sami tvoríme reálne veci, meniac seba a spoločnosť tu a teraz!

Nezbierame astronomické sumy na liečenie jedného dieťaťa, ale pomáhame nemocniciam získať vybavenie a zaučiť lekárov, vďaka čomu možno vyliečiť množstvo detí, potrebujúcich podobné liečenie.

Nesnažíme sa jednorazovo nakŕmiť hladných, ale usilujeme sa vytvoriť podmienky, aby v súčasnej spoločnosti u žiadneho človeka neexistoval problém hladu.

Nepodporujeme myšlienky umelého, nedobrovoľného znižovania počtu obyvateľstva v tých oblastiach, v ktorých sa všetkým nedostáva pitnej vody. Ale aktívne podporujeme rozvoj modernej vedy a rozšírenie už existujúcich vedeckých vynálezov, ktoré sú schopné zabezpečiť potrebnou pitnou vodou obyvateľstvo raz a navždy.

Nerozvraciame a nerozdeľujeme spoločnosť negatívnymi informáciami, zjednocujeme všetkých ľudí dobrými, pozitívnymi skutkami!

Nevyvolávame vojny. Usilujeme sa o vytvorenie podmienok pre mierovú existenciu všetkých národov na planéte!

Usilujeme sa o to, aby sa spoločnosť stala tvorivou a nie spotrebiteľskou!

Uvedomujeme si, že globálne pozitívne zmeny a kardinálne reformy k lepšiemu vo svetovej spoločnosti začínajú od každého neľahostajného človeka!

Ak máte zmysel pre Česť, osobnú Zodpovednosť a vlastnú Dôstojnosť, ak nie ste ľahostajní k nespravodlivosti a lži systému spotrebiteľskej spoločnosti, ak zažívate duševnú potrebu úprimne pomáhať ľuďom nie slovami, ale skutkami, pripojte sa k slobodnému, nezávislému fungovaniu sociálne aktívneho svetového spoločenského hnutia „ALLATRA“! Naším Generálnym riaditeľom je – Svedomie!

Každý z nás iniciuje a realizuje idey, vkladá svoj primeraný vklad do spoločného diela – niekto dáva finančné príspevky, poskytuje sponzorskú podporu či dobročinnú pomoc, niekto intelektuálnu a niekto fyzickú. Ale každý z nás maximálne vynakladá svoje úsilie, možnosti, svoju snahu byť prospešným spoločnej veci pri použití svojich najlepších vlastností v prospech rozkvetu tvorivej svetovej spoločnosti.

Preto my všetci spolu – sme reálna celosvetová
ľudová tvorivá sila!

„ALLATRA“ je verejné hnutie. Všetky prostriedky, vrátane sponzorskej a dobročinnej pomoci idú výlučne na konkrétne, reálne veci. Všetko je vykonávané čestne a priezračne. Všetka činnosť je iniciovaná, kontrolovaná a realizovaná samotnými ľuďmi.