Podporiť

Nefinancujú nás žiadne politické organizácie a štátne štruktúry. Medzinárodné hnutie „ALLATRA“ je postavené výlučne na dobrovoľníckom základe a jeho MAJETKOMNEZIŠTNÍ, POCTIVÍ, NEĽAHOSTAJNÍ ĽUDIA.

Medzinárodné spoločenské hnutie „ALLATRA“ je skutočne verejné hnutie, v ktorom sa všetka činnosť realizuje dobrovoľne, na spoločenských princípoch. Hlavná činnosť je realizovaná v dôsledku DOBROVOĽNEJ INICIATÍVY samotných ľudí, ich snahy zmeniť seba a svet k lepšiemu. Toto je sila, ktorá reálne zjednocuje ľudí na celej planéte.

ALLATRA je globálne, celosvetové hnutie, do ktorého sa zapojili už milióny účastníkov z viac ako 180 krajín sveta. Hlavným cieľom hnutia je štúdium a výskum témy globálnych klimatických zmien na Zemi, ktorý zahŕňa: šírenie aktuálnej klimatickej agendy, analýzu vplyvu antropogénneho faktora na klímu Zeme, seizmický monitoring, monitorovanie slnečnej a vulkanickej aktivity, vytváranie podmienok pre medzinárodnú kolektívnu interakciu všetkých ľudí, ktorým tento problém nie je ľahostajný, a to aj prostredníctvom organizovania medzinárodných online okrúhlych stolov, rozhovorov s vedcami a odborníkmi z rôznych oblastí vedy, vytváranie videoreportáží s očitými svedkami prírodných katastrof a mnohé iné.

My nesľubujeme, my konáme!

Neriešime problémy následkov, zameriavame svoju činnosť na odstránenie PRÍČINY.

Nežijeme v ilúziách, že niekto príde a niečo za nás urobí, sami tvoríme reálne veci, meniac seba a spoločnosť tu a teraz!

Aktívne podporujeme rozvoj modernej vedy a implementáciu existujúcich vedeckých poznatkov, ktoré môžu prispieť k riešeniu globálnych klimatických problémov.

Zjednocujeme všetkých ľudí dobrými, pozitívnymi skutkami!

Snažíme sa, aby spoločnosť bola demokratická a tvorivá, nie totalitná a spotrebiteľská.

Sme za mierovú a bezpečnú existenciu všetkých národov sveta!

Uvedomujeme si, že globálne pozitívne zmeny a kardinálne reformy k lepšiemu vo svetovej spoločnosti začínajú od každého neľahostajného človeka!

Klimatický problém je spoločným problémom celého ľudstva, preto váš vklad do spoločnej veci v podobe informovania, účasti na tvorbe blogerských videí a informačných projektov zameraných na zvyšovanie povedomia verejnosti o súčasnej klimatickej situácii na planéte bude tou najlepšou podporou a neoceniteľnou pomocou.

Každý účastník iniciuje a realizuje svoje nápady: niekto analyzuje údaje zo zdrojov monitorovania klímy, niekto komunikuje s vedeckými a spoločensky aktívnymi komunitami, niekto skúma historické fakty, vytvára súvislosti s modernými klimatickými modelmi a zbiera dôkazový materiál pre informačné videá. Každý z nás maximálne vynakladá svoje úsilie, svoje schopnosti, svoju túžbu byť užitočný pre spoločnú vec, a pri tom uplatňuje svoje najlepšie vlastnosti v prospech svetovej spoločnosti a budúcnosti celého ľudstva.

Preto my všetci spolu – sme reálna celosvetová
ľudová tvorivá sila!