MIĘDZYNARODOWY RUCH SPOŁECZNY «ALLATRA»

To jest stowarzyszenie społecznie aktywnych i inicjatywnych ludzi, którzy na ochotniczo badają globalne zmiany klimatyczne na Ziemi, promują demokratyczne, etyczne oraz duchowe i moralne wartości w społeczeństwie, oraz starają się wykorzystać swoje umiejętności i najlepsze cechy dla dobra społeczeństwa.

JESTEŚMY POZA RELIGIĄ I POZA POLITYKĄ.

Co mówi nauka?

Na dzień dzisiejszy, dziękując Międzynarodowemu ruchu społecznemu «ALLATRA» już miliony ludzi z całego świata są zjednoczone. Ilość uczestników rośnie z każdym dniem w geometrycznej progresji, bowiem dobrych, twórczo aktywnych ludzi, pragnących zmienić świat na lepsze, naprawdę dużo.

Zdając sobie sprawę z powagi i nieuchronności globalnego kryzysu klimatycznego, ludzie nie mogą pozostać bezczynni, ponieważ katastrofalne zmiany już dziś zachodzą na całym świecie.

allatra map

Wiadomości z ostatniej chwili

Międzynarodowy ruch społeczny ALLATRA wyraża poparcie dla Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które służą poprawie dobrobytu i ochronie naszej planety. Czytaj więcej...

Nasze cele i zadania:

Naszym priorytetowym celem jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na kwestie zmian klimatycznych, a także popularyzacja wartości duchowo-moralnych, etycznych i demokratycznych poprzez tworzenie różnych projektów społecznych, naukowych i blogerskich.

JEDYNE ZIARNO
PODSTAWOWY PROJEKT BADAŃ SPOŁECZNYCH
ALLATRA TV
INTERNATIONAL VOLUNTEER TV

Opowiadamy się za realizacją naturalnych wolności i praw człowieka, formacją i interakcją społeczną między ludźmi na całym świecie w oparciu o wzajemny szacunek dla dobra, bezinteresowną wzajemną pomoc, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności społecznej, narodowej, politycznej i/lub religijnej.