O Centrum

Centrum Koordynacyjne Międzynarodowego Ruchu Społecznego «ALLATRA» ― centralny organ, który zajmuje się wsparciem uzgodnieniem i regulacją światowej działalności Ruchu «ALLATRA».

Cele Koordynacyjnego Centrum:

  • kształtowanie jedynego informacyjnego środowiska internacjonalnego charakteru dla zabezpieczenia wysokiego poziomu organizacji konstruktywnego kolektywnego współdziałania uczestników;
  • zjednoczenie inicjatyw i wysiłków przedstawicieli różnych krajów dla skutecznej wspólnej socjalnie zorientowanej działalności w całym świecie;
  • stworzenie warunków dla efektywnej realizacji socjalnych, kulturalnych i społecznie znaczących inicjatyw, programów i międzynarodowych projektów, skierowanych na zjednoczenie ludzi, rozwój intelektualnej i duchownej współpracy narodów świata.

Kierunki działania:

  • koordynacja działalności uczestników i przedstawicielstw ruchu w różnych krajach, naprawienie współdziałania organizatorów, koordynatorów i partnerów międzynarodowego ruchu „ALLATRA”;
  • przygotowanie i organizacja międzynarodowych koordynacyjnych spotkań aktywnych uczestników, przedstawicieli, koordynat i partnerów ruchu, w celu umocnienia międzynarodowej współpracy i poszukiwania efektywnych dróg rozwiązywania globalnych problemów społeczeństwa, a także istotnych socjalnych, duchowych i kulturalnie-moralnych pytań;
  • opracowanie, organizacja i aprobacja innowacji, sprzyjających poprawie życia człowieka, realizacji jego przyrodniczych praw i wolności, rozwojowi międzynarodowej solidarności socjalnie aktywnych obywateli na całym świecie na podstawie przyjaźni, dobra i pomocy wzajemnej, kulturalnie-moralnych i społecznie-twórczych wartości;
  • opracowanie i organizacja akcji, przedsięwzięć, skierowanych na umocnienie solidarności i pokoju między narodami;
  • opracowanie ideologicznego materiału, skierowanego na podwyższenie poziomu orientacji społeczeństwa o sposobach i możliwościach światowego zjednoczenia, zatwierdzenia moralnych, duchowych podstaw człowieka, zachęty szacunku godności i wartości ludzkiej osobistości;
  • międzynarodowa współpraca z socjalnymi ruchami, gromadzkimi, społecznymi, państwowymi, międzyrządowymi organizacjami, funduszami, zawodowymi asocjacjami, związkami zawodowymi, naukowcami i mediami.

Historia powstania Centrum Koordynacyjnego

Koordynacyjne Centrum międzynarodowego ruchu "ALLATRA" zostało stworzone z inicjatywy ludzi dobrej woli, którzy mieszkają w krajach Europy, Azji, Północnej i Południowej Ameryki, Afryki i Australii.

Organizator Koordynacyjnego Centrum. Na stanowisko Organizatora Koordynacyjnego centrum międzynarodowego społecznego ruchu "ALLATRA" wskutek decyzji zebrań aktywnych uczestników ruchu została wybrana Krystyna Kowalewska ― аautor i organizator w krajach WNP i Europy socjalnie skierowanych, internacjonalnych projektów, przedsięwzięć, poświęconych międzynarodowemu porozumieniu i współpracy.