O Centrum

Centrum Koordynacyjne Międzynarodowego Ruchu Społecznego «ALLATRA» ― centralny organ, który zajmuje się wsparciem uzgodnieniem i regulacją światowej działalności Ruchu «ALLATRA».

Cele Koordynacyjnego Centrum:

  • kształtowanie jedynego informacyjnego środowiska internacjonalnego charakteru dla zabezpieczenia wysokiego poziomu organizacji konstruktywnego kolektywnego współdziałania uczestników;
  • zjednoczenie inicjatyw i wysiłków przedstawicieli różnych krajów dla skutecznej wspólnej socjalnie zorientowanej działalności w całym świecie;
  • tworzenie warunków do skutecznej realizacji społecznych, kulturalnych i społecznie znaczących inicjatyw, programów i projektów międzynarodowych mających na celu zbadanie tematu zmian klimatycznych, zbliżanie ludzi, rozwijanie intelektualnej i duchowej współpracy między narodami świata

Kierunki działania:

  • koordynacja działalności uczestników i przedstawicielstw ruchu w różnych krajach, naprawienie współdziałania organizatorów, koordynatorów i partnerów międzynarodowego ruchu „ALLATRA”;
  • przygotowanie i organizacja międzynarodowych spotkań koordynacyjnych aktywnych uczestników, przedstawicieli, koordynatorów i partnerów ruchu w celu wzmocnienia współpracy międzynarodowej i poszukiwania skutecznych sposobów rozwiązywania problemów związanych z globalnymi zmianami klimatu, a także innych problemów społecznych;
  • inicjowanie projektów społecznych mających na celu poprawę warunków życia ludzi, realizację ich naturalnych praw i wolności, wspieranie międzynarodowej solidarności między aktywnymi społecznie obywatelami na całym świecie w oparciu o przyjaźń, życzliwość i wzajemną pomoc, a także wartości kulturowe, etyczne, moralne i społecznie konstruktywne;
  • opracowanie materiałów informacyjnych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zmian klimatycznych na Ziemi, wartości życia każdego człowieka oraz promowanie poszanowania godności ludzkiej.
  • międzynarodowa współpraca z socjalnymi ruchami, gromadzkimi, społecznymi, państwowymi, międzyrządowymi organizacjami, funduszami, zawodowymi asocjacjami, związkami zawodowymi, naukowcami i mediami.

Historia powstania Centrum Koordynacyjnego

Koordynacyjne Centrum międzynarodowego ruchu "ALLATRA" zostało stworzone z inicjatywy ludzi dobrej woli, którzy mieszkają w krajach Europy, Azji, Północnej i Południowej Ameryki, Afryki i Australii.

Siedziba główna Międzynarodowego Ruchu Społeczego „ALLATRA” znajduje się w Stanach Zjednoczonych.