For Supporters

Finansowane są tylko konkretne sprawy i pomoc ludziom, a nie na strukturę i piar samego ruchu, jak to zazwyczaj dzieje się w organizacjach spożywczego społeczeństwa. Międzynarodowy społeczny ruch «ALLATRA» – to jest prawdziwy ogólnoludowy ruch w którym jakakolwiek działalność realizuje się na społecznych podstawach. Podstawowa działalność wspiera się na Podstawowa działalność wspiera się na samych ludzi, ich pragnienia zmienić siebie i świat w lepszą stronę. To jest siła, która realnie jednoczy ludzi po całej planecie.

Międzynarodowy społeczny ruch «ALLATRA» – to jest prawdziwy ogólnoludowy ruch w którym jakakolwiek działalność realizuje się na społecznych podstawach. Podstawowa działalność wspiera się na Podstawowa działalność wspiera się na samych ludzi, ich pragnienia zmienić siebie i świat w lepszą stronę. To jest siła, która realnie jednoczy ludzi po całej planecie.

ALLATRA to globalny, ogólnoświatowy ruch, do którego dołączyły miliony uczestników z ponad 180 krajów na całym świecie. Jego głównym celem jest badanie i zgłębianie tematu globalnych zmian klimatycznych na Ziemi, co obejmuje: rozpowszechnianie aktualnej agendy klimatycznej, analizowanie wpływu czynników antropogenicznych na klimat Ziemi, monitorowanie sejsmiczne, monitorowanie aktywności słonecznej i wulkanicznej, tworzenie warunków do międzynarodowej zbiorowej interakcji wszystkich zainteresowanych tym problemem, w tym poprzez organizację międzynarodowych okrągłych stołów online, wywiady z naukowcami i ekspertami z różnych dziedzin nauki, tworzenie relacji wideo z naocznymi świadkami klęsk żywiołowych i wiele więcej.

Nie obiecujemy, czynimy!

Nie rozwiązujemy problemy skutków, nakierowujemy swoje działania na usunięcie przyczyny.

Nie żyjemy w iluzjach, że ktoś przyjdzie i za nas coś zrobi, same tworzymy realne sprawy, zmieniając się sami i społeczeństwo tu i teraz!

Aktywnie wspieramy rozwój nowoczesnej nauki i wdrażanie istniejących osiągnięć naukowych, które mogą przyczynić się do rozwiązania globalnych problemów klimatycznych.

Jednoczymy wszystkich ludzi dobrymi i pozytywnymi działaniami!

Dążymy do tego, by społeczeństwo stało się demokratyczne i twórcze, a nie totalitarne i konsumpcyjne.

Opowiadamy się za pokojową i bezpieczną egzystencją wszystkich ludzi na świecie!

Uświadamiamy, że globalne pozytywne przemiany i kardynalne przekształcenia w lepszą stronę w światowym społeczeństwie rozpoczynają się z każdego nieobojętnego człowieka!

Kwestia klimatu jest wspólnym problemem całej ludzkości, więc Twój wkład w zbiorowy wysiłek poprzez informowanie innych, udział w tworzeniu filmów blogerskich i projektów informacyjnych mających na celu podniesienie świadomości na temat obecnej sytuacji klimatycznej na naszej planecie, będzie najlepszym wsparciem i nieocenioną pomocą.

Każdy uczestnik inicjuje i wdraża pomysły: ktoś analizuje dane z zasobów monitorowania klimatu, ktoś wchodzi w interakcje ze społecznościami naukowymi i społecznie aktywnymi, ktoś bada fakty historyczne w celu ustalenia powiązań z nowoczesnymi modelami klimatycznymi i zbiera dowody na filmy informacyjne. Każdy z nas maksymalizuje swoje wysiłki, umiejętności i aspiracje, aby być użytecznym dla wspólnej sprawy, wykorzystując swoje najlepsze cechy dla dobra światowego społeczeństwa i przyszłości całej ludzkości.

Razem my jesteśmy realną ogólnoświatową ludową twórczą siłą