For Supporters

Finansowane są tylko konkretne sprawy i pomoc ludziom, a nie na strukturę i piar samego ruchu, jak to zazwyczaj dzieje się w organizacjach spożywczego społeczeństwa. Międzynarodowy społeczny ruch «ALLATRA» – to jest prawdziwy ogólnoludowy ruch w którym jakakolwiek działalność realizuje się na społecznych podstawach. Podstawowa działalność wspiera się na Podstawowa działalność wspiera się na samych ludzi, ich pragnienia zmienić siebie i świat w lepszą stronę. To jest siła, która realnie jednoczy ludzi po całej planecie.

Międzynarodowy społeczny ruch «ALLATRA» – to jest prawdziwy ogólnoludowy ruch w którym jakakolwiek działalność realizuje się na społecznych podstawach. Podstawowa działalność wspiera się na Podstawowa działalność wspiera się na samych ludzi, ich pragnienia zmienić siebie i świat w lepszą stronę. To jest siła, która realnie jednoczy ludzi po całej planecie.

«ALLATRA» jest globalnym, światowym ogólnoludowym ruchem, do którego dołączyły się już miliony uczestników z więcej, aniżeli 200 państw świata. Swoim pierwotnym zadaniem uważa stworzenie warunków na planecie, sprzyjających kształtowaniu duchowo bogatego, spokojnego, kulturalnie-moralnego, twórczego światowego społeczeństwa.

Nie obiecujemy, czynimy!

Nie rozwiązujemy problemy skutków, nakierowujemy swoje działania na usunięcie przyczyny.

Nie żyjemy w iluzjach, że ktoś przyjdzie i za nas coś zrobi, same tworzymy realne sprawy, zmieniając się sami i społeczeństwo tu i teraz!

Nie zbieramy astronomiczne kasy na leczenie jednego dziecka, lecz pomagamy szpitalom nabyć sprzęt i wykształcić lekarzy, dzięki czemu można wyleczyć mnóstwo dzieci, które potrzebują podobnego leczenia.

Nie pragniemy jednorazowo nakarmić głodnych, lecz pragniemy stworzyć warunki, żeby we współczesnym społeczeństwie dla wszystkich ludzi był nieobecny problem głodu.

Nie podtrzymujemy idei sztucznego, przymusowego skrócenia ludności w tych regionach, w których nie wystarcza na wszystkich przaśnej czystej wody. Lecz aktywnie wspietramy rozwój współczesnej nauki i wprowadzenie już istniejących naukowych opracowań, które zdolne zabezpieczyć przaśną wodą potrzebującą ludność raz i na zawsze.

Nie rujnujemy i nie rozłączamy społeczeństwo negatywną informacją, jednoczymy wszystkich ludzi dobrymi, pozytywnymi sprawami!

Nie prowokujemy wojny. Dążymy do stworzenia warunków dla pokojowego istnienia wszystkich narodów na planecie!

Dążymy do tego, żeby społeczeństwo stało się twórczym, a nie spożywczym!

Uświadamiamy, że globalne pozytywne przemiany i kardynalne przekształcenia w lepszą stronę w światowym społeczeństwie rozpoczynają się z każdego nieobojętnego człowieka!

Jeśli masz uczucie Zaszczytu, osobistej Odpowiedzialności i własnej Godności, jeśli jesteś nieobojętny do niesprawiedliwości i kłamstwa systemu spożywczego społeczeństwa, jeśli odczuwasz duchową potrzebę szczerze pomagać ludziom nie na słowach, a w praktyce, dołączaj się do wolnego, niezależnie funkcjonującego socjalnie aktywnego światowego społecznego ruchu „ALLATRA”! Nasz Generalny dyrektor ― Sumienie!

Każdy z nas inicjuje i realizuje idei, wkłada swoją ratę do ogólnej sprawy: ktoś spełnia finansowe darowizny czy dobroczynną pomoc sponsora, ktoś intelektualną, a ktoś fizyczną. Lecz każdy z nas maksymalnie dokłada wysiłków, swoje pragnienie być pożytecznym ogólnej sprawie, stosując swoje lepsze jakości dla rozkwitu twórczego światowego społeczeństwa.

Razem my jesteśmy realną ogólnoświatową ludową twórczą siłą

„ALLATRA” – to jest ogólnoludowy ruch. Wszystkie środki, w tym pomoc finansowa i dobroczynna, skierowują się wyjątkowo na konkretne, realne sprawy. Wszystko spełnia się uczciwie i otwarto. Cała działalność inicjuje się, kontroluje się i zrealizuje się przez samich ludźmi.