Merkez hakkında

Uluslararası toplumsal hareket “ALLATRA”nın Koordinasyon merkezi ― “ALLATRA” hareketinin tüm dünyadaki faaliyetini desteklemekten, mutabakat sağlamaktan ve düzenlemekten sorumlu merkezî kurumdur.

Koordinasyon Merkezinin Hedefleri:

  • katılımcıların yüksek düzeydeki yapıcı ortaklaşa karşılıklı etkileşimlerinin organizasyonunun sağlanması için uluslararası seviyede tek bir haber ortamının oluşturulması;
  • küresel ölçekte topluma yönelik verimli ortaklaşa faaliyetler için, değişik ülkelerin temsilcilerinin girişim ve çabalarının birleştirilmesi;
  • dünya halklarının entelektüel ve manevî işbirliklerinin geliştirilmesine, insanların birleşmelerine yönlendirilmiş: sosyal, kültürel ve toplum için önemli girişimlerin, programların ve uluslararası projelerin etkili olarak hayata geçirilmesi için gerekli şartların oluşturulması.

Faaliyet doğrultusu:

  • Hareketin değişik ülkelerdeki katılımcılarının ve temsilcilerinin faaliyetlerinin koordine edilmesi, uluslararası hareket “ALLATRA”nın organizatörlerinin, koordinatörlerinin ve ortaklarının karşılıklı etkileşimlerinin düzenlenmesi;
  • uluslararası işbirliğinin sıkılaştırılması, toplumun küresel sorunlarının ve de hayatî derecedeki sosyal, manevî ve ahlâkî-kültürel sorunların çözümünün etkili yollarının aranması amacıyla, hareketin etkin katılımcıları, temsilcileri, koordinatörleri ve ortakları arasında uluslararası eşgüdümsel görüşlerin hazırlanması ve organizasyonu;
  • insanın hayatî etkinliğinin iyileştirilmesine, onun doğal hak ve özgürlüklerinin hayata geçirilmesine, tüm dünyadaki sosyal olarak etkin vatandaşların, dostluk, iyilik, karşılıklı yardımlaşma, ahlâkî - kültürel ve yapıcı-toplumsal değerlerin eksenindeki uluslararası dayanışmalarının gelişmesine yardımcı olan yeniliklerin hazırlanması, organizasyonu ve denenmesi;
  • halklar arasındaki barış ve dayanışmanın pekiştirilmesine yönlendirilmiş eylem ve etkinliklerin hazırlanması ve organizasyonu;
  • küresel birleşmenin yol ve yöntemleri hakkında toplumun bilinç düzeyinin artırılması, insanlarda ahlâkî, manevî başlangıcın yerleşmesi, insan kişiliğinin değerlerine ve meziyetlerine saygının teşvik edilmesi doğrultusundaki ideolojik malzemelerin hazırlanması;
  • uluslararası düzeyde, sosyal hareketlerle, toplumsal, resmî, hükûmetlerarası organizasyonlarla, vakıflarla, profesyonel derneklerle, sendikalarla, akademik çevrelerle ve medya kurumlarıyla işbirliği.

Kuruluş tarihi

Uluslararası hareket “ALLATRA”nın Koordinasyon Merkezi, Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika, Afrika ve Avustralya`da yaşayan iyiliksever insanların girişimleriyle kurulmuştur.

Koordinasyon Merkezinin Organizatörü. Uluslararası toplumsal hareket “ALLATRA”nın Koordinasyon merkezi Organizatörü genel görevine, hareketin etkin katılımcılarının toplantısı kararıyla Kristina Aleksandrovna Kovalevskaya ― seçilmiştir. O, BDT ülkeleri ve Avrupa`da halklar arası karşılıklı anlayış ve işbirliğine adanmış, sosyal doğrultudaki uluslararası proje ve faaliyetlerin kurucusu ve organizatörüdür.