Projekty

JEDYNE ZIARNO
JEDYNE ZIARNO

Głównym zadaniem jest przeanalizować współczesne cechy rozwoju duchowego i poziom rozumienia głównych elementów kontekstu wartości religijnego światopoglądu we Wspólnocie światowej.

GLOBALNA ZGODA PARTNERSKA ALLATRA
GLOBALNA ZGODA PARTNERSKA ALLATRA

Globalna zgoda partnerska ALLATRA jest podstawą praktycznej realizacji modelu społeczeństwa duchowo-twórczego poprzez ustanowienie w roboczej sferze życia społeczeństwa o jakościowo nowym formacie relacji międzyludzkich, który opiera się na 7 uniwersalnych duchowo-moralnych podstawach ALLATRA.

TWÓRCZE SPOŁECZEŃSTWO
TWÓRCZE SPOŁECZEŃSTWO

Twórcze społeczeństwo to globalny projekt Międzynarodowego Ruchu Społecznego „ALLATRA” który dotyczy wszystkich. Precedensem dla tego projektu była globalna międzynarodowa konferencja „Społeczeństwo. Ostatnia szansa”, która zgromadziła ludzi z wielu krajów świata.

BRAK PRZEMOCY W RODZINIE I SPOŁECZEŃSTWIE
BRAK PRZEMOCY W RODZINIE I SPOŁECZEŃSTWIE

Globalne znaczenie i wartość projektu polega na stworzeniu warunków do przejścia od społeczeństwa konsumpcyjnego do społeczeństwa nowego formatu tzn. twórczego, podstawą którego są uniwersalne duchowo-moralne wartości. Jednym ze wskaźników twórczego społeczeństwa jest zdrowy psychologiczny mikroklimat w różnych grupach społecznych, atmosfera przyjaźni, wzajemnego zrozumienia i szacunku ze sobą, zrozumienie, że wszystkie ludzie są jedną rodziną.

ALLATRA TV
ALLATRA TV

ALLATRA TV to międzynarodowa ogólnonarodowa telewizja internetowa z aktualnymi i interesującymi wideo z różnych branż, m.in. psychologia, nauka, dobre wiadomości, programy informacyjno-analityczne, wywiady ze znanymi ludźmi, przyjazny humor, poznawcze filmy animowane, programy rodzinne i wiele innych, szczere i pozytywne programy, które zwiększają poziom ludzkości, życzliwości i jedności w społeczeństwie.