Projekty

JEDYNE ZIARNO
JEDYNE ZIARNO

Głównym zadaniem jest przeanalizować współczesne cechy rozwoju duchowego i poziom rozumienia głównych elementów kontekstu wartości religijnego światopoglądu we Wspólnocie światowej.

GLOBALNA ZGODA PARTNERSKA ALLATRA
GLOBALNA ZGODA PARTNERSKA ALLATRA

Globalna zgoda partnerska ALLATRA jest podstawą praktycznej realizacji modelu społeczeństwa duchowo-twórczego poprzez ustanowienie w roboczej sferze życia społeczeństwa o jakościowo nowym formacie relacji międzyludzkich, który opiera się na 7 uniwersalnych duchowo-moralnych podstawach ALLATRA.

BRAK PRZEMOCY W RODZINIE I SPOŁECZEŃSTWIE
BRAK PRZEMOCY W RODZINIE I SPOŁECZEŃSTWIE

Globalne znaczenie i wartość projektu polega na stworzeniu warunków do przejścia od społeczeństwa konsumpcyjnego do społeczeństwa nowego formatu tzn. twórczego, podstawą którego są uniwersalne duchowo-moralne wartości. Jednym ze wskaźników twórczego społeczeństwa jest zdrowy psychologiczny mikroklimat w różnych grupach społecznych, atmosfera przyjaźni, wzajemnego zrozumienia i szacunku ze sobą, zrozumienie, że wszystkie ludzie są jedną rodziną.

ALLATRA TV
ALLATRA TV

ALLATRA TV to międzynarodowa ogólnonarodowa telewizja internetowa z aktualnymi i interesującymi wideo z różnych branż, m.in. psychologia, nauka, dobre wiadomości, programy informacyjno-analityczne, wywiady ze znanymi ludźmi, przyjazny humor, poznawcze filmy animowane, programy rodzinne i wiele innych, szczere i pozytywne programy, które zwiększają poziom ludzkości, życzliwości i jedności w społeczeństwie.