O Koordinačním centru

Koordinační centrum Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“. Centrální orgán odpovědný za podporu, koordinaci a regulaci celosvětové činnosti Hnutí „ALLATRA“.

Cíle koordinačního centra:

  • formování jednotného informačního prostředí mezinárodního charakteru pro zajištění vysoké úrovně organizace vzájemné spolupráce jeho účastníků;
  • sjednocení iniciativ a úsilí představitelů různých zemí pro společné produktivní a sociálně orientované aktivity ve světovém měřítku;
  • vytváření podmínek pro efektivní realizaci sociálních, kulturních a společensky významných iniciativ, programů a mezinárodních projektů zaměřených na sjednocení lidí, rozvoj intelektuální a duchovní spolupráce mezi národy světa.

Náplň činnosti organizace:

  • koordinace činností účastníků a představitelů hnutí v různých zemích, řízení spolupráce organizátorů, koordinátorů a partnerů Mezinárodního hnutí „ALLATRA“;
  • příprava a organizace mezinárodních schůzek aktivních účastníků, zástupců, koordinátorů a partnerů hnutí s cílem posílení mezinárodní spolupráce a hledání efektivních východisek při řešení globálních problémů společnosti, zejména pak sociálních, duchovních, kulturních a morálních otázek;
  • vytvoření, organizování a testování inovací, které zlepšují lidský život, realizace přirozených práv a svobod, rozvoj mezinárodní solidarity společensky aktivních občanů na celém světě na základě přátelství, dobra a vzájemných kulturních, morálních, sociálních a tvůrčích hodnot;
  • rozvoj a organizace akcí, projektů zaměřených na posílení solidarity a míru mezi národy;
  • rozvoj ideologických materiálů, zaměřených na zvýšení povědomí veřejnosti o metodách a možnostech globálního spojení a posílení morální, duchovní podstaty člověka, podporování respektu k důstojnosti a cennosti lidské osoby;
  • mezinárodní spolupráce s různými společenskými hnutími, obcemi, veřejnými, mezinárodními, státními, mezivládními a náboženskými organizacemi, nadacemi, profesními sdruženími, odbory, akademickými spolky, médii.

Historie vzniku

Koordinační centrum Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ vzniklo z iniciativy lidí dobré vůle, žijící v Evropě, Asii, Severní a Jižní Americe, Africe a Austrálii.

Organizátor koordinačního centra. Na veřejnou funkci Organizátora koordinačního centra Mezinárodního hnutí „ALLATRA“ byla rozhodnutím aktivních účastníků hnutí zvolena Kristýna Kovalevská – autor a organizátor sociálně orientovaných, mezinárodních projektů a akcí zaměřených na mezinárodní porozumění a spolupráci ve státech SNS a Evropy.