O Koordinačním centru

Koordinační centrum Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“. Centrální orgán odpovědný za podporu, koordinaci a regulaci celosvětové činnosti Hnutí „ALLATRA“.

Cíle koordinačního centra:

  • formování jednotného informačního prostředí mezinárodního charakteru pro zajištění vysoké úrovně organizace vzájemné spolupráce jeho účastníků;
  • sjednocení iniciativ a úsilí představitelů různých zemí pro společné produktivní a sociálně orientované aktivity ve světovém měřítku;
  • vytváření podmínek pro efektivní realizaci sociálních, kulturních a společensky významných iniciativ, programů a mezinárodních projektů zaměřených na zkoumání tématu změny klimatu, na sjednocení lidí, rozvoj intelektuální a duchovní spolupráce mezi národy světa.

Náplň činnosti organizace:

  • koordinace činností účastníků a představitelů hnutí v různých zemích, řízení spolupráce organizátorů, koordinátorů a partnerů Mezinárodního hnutí „ALLATRA“;
  • příprava a organizace mezinárodních koordinačních setkání aktivních účastníků, zástupců, koordinátorů a partnerů hnutí za účelem posílení mezinárodní spolupráce a hledání efektivních způsobů řešení problémů souvisejících s globální změnou klimatu, ale i dalších problémů společnosti;
  • iniciování sociálních projektů, které přispívají ke zlepšení lidského života, k realizaci jeho přirozených práv a svobod, k rozvoji mezinárodní solidarity sociálně aktivních občanů na celém světě na základě přátelství, laskavosti a vzájemné pomoci, kulturních, morálních a sociálně tvořivých hodnot;
  • vypracování informačních materiálů zaměřených na zvýšení úrovně povědomí veřejnosti o změně klimatu na Zemi, o hodnotě života každého člověka a na podporu úcty k jeho důstojnosti.
  • mezinárodní spolupráce s různými společenskými hnutími, obcemi, veřejnými, mezinárodními, státními, mezivládními a náboženskými organizacemi, nadacemi, profesními sdruženími, odbory, akademickými spolky, médii.

Historie vzniku

Koordinační centrum Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ vzniklo z iniciativy lidí dobré vůle, žijící v Evropě, Asii, Severní a Jižní Americe, Africe a Austrálii.

The Head office of ALLATRA International Public Movement is located in the U.S.A.