За Центъра

Координационен Център на Международното обществено движение «АЛЛАТРА» ― централен орган, отговарящ за поддръжката, съгласуването и регулирането на общонародната дейност на движение «АЛЛАТРА».

Цели на Координациония Център:

  • формиране на единна информационна среда от международен характер за обеспечаване необходимото качество на организация на колективното взаимодействие между участниците;
  • обединение инициативите и усилията на представителите на различни страни за ползотворна съвместна социално ориентирана в световен мащаб дейност;
  • създаване условия за реализация на социални, културни и обществено значими инициативи, програми и международни проекти, насочени към обединяване на хората и развитие на интелектуалното и духовно сътрудничество на народите по света.

Направление на дейностите:

  • координация действията на участниците и представителствата на движението в различните страни по света, стиковане взаимодействията на организаторите, координаторите и партньорите на международното движение «АЛЛАТРА»;
  • подготовка и организация на международни координационни срещи на активните участници, представители, координатори и партньори на движението с цел укрепване международното сътрудничество и намирането на ефективни начини за решаване на глобалните проблеми на обществото, а също така и настоящите социални, духовни и културно нравствени въпроси;
  • разработка, организация и одобрение на нововъведения, подобряващи жизнените функции на човека, реализация на неговите естествени права и свободи, развитие международната солидарност на социално активните граждани във целия свят на основата на дружбата, добротата, взаимопомощата, културно нравствените и обществено съзидателни ценности;
  • подготовка и организация на акции и мероприятия насочени към заздравяване солидарността и мира между народите;
  • подготовка на информационни материали насочени към повишаване нивото на осведоменост на обществото за начините за световно обединение, утвърждаване нравствените и духовни начала на човека, поощряване уважението достойнствата и ценностите на човешката личност;
  • международно сътрудничество със социални движения, общини, обществени, държавни, междуправителствени организации, фондове, професионални асоциации, профсъюзи, академични кръгове и средства за масова информация на държавите по света.

История на създаването

Координационен Център на Международното обществено движение «АЛЛАТРА» е създаден по инциативата и добрата воля на хората живеещи в страните от Европа, Азия, Северна и Южна Америка, Африка и Австралия. Официалното откриване на координационния център се състоя в град Киев (Украйна) през Май 2014 година.

Организатор на Координационния център. На обществената длъжност Организатор на Координационния център на международното обществено движение «АЛЛАТРА» по решение от събранието на активните участници на движението бе избрана Кристина Александровна Ковалевская ― автор и организатор в страните ОНД и Европа на социално насочени, интернационални проекти и мероприятия, посветени на международното сътрудничество и разбирателство.

ПОЩА

03083, Украйна, г. Киев-83, п/к 30

Email: [email protected]

Skype: allatra-center

МОБИЛНИ НОМЕРА

English speaking contact
Life: +38 (063) 178-47-77

Kyivstar: +38 (096) 875-47-77

Vodafone: +38 (099) 175-47-77

СТАЦИОНАРНИ НОМЕРА

+38 (044) 238-89-80

+38 (044) 238-89-81