За Центъра

Координационен Център на Международното обществено движение «АЛЛАТРА» ― централен орган, отговарящ за поддръжката, съгласуването и регулирането на общонародната дейност на движение «АЛЛАТРА».

Цели на Координациония Център:

  • формиране на единна информационна среда от международен характер за обеспечаване необходимото качество на организация на колективното взаимодействие между участниците;
  • обединение инициативите и усилията на представителите на различни страни за ползотворна съвместна социално ориентирана в световен мащаб дейност;
  • създаване на условия за ефективна реализация на социални, културни и обществено значими инициативи, програми и международни проекти, насочени към изучаване на темата за изменението на климата, обединяване на хората, развитие на интелектуалното и духовно сътрудничество между народите по света

Направление на дейностите:

  • координация действията на участниците и представителствата на движението в различните страни по света, стиковане взаимодействията на организаторите, координаторите и партньорите на международното движение «АЛЛАТРА»;
  • подготовка и организиране на международни координационни срещи на активни участници, представители, координатори на движението, с цел укрепване на международното сътрудничество и намиране на ефективни начини за решаване на проблемите, свързани с глобалните климатични промени, както и други проблеми на обществото;
  • иницииране на социални проекти, които допринасят за подобряване на човешкия живот, реализирането на неговите естествени права и свободи, развитието на международната солидарност на социално активните граждани по целия свят въз основа на приятелство, доброта и взаимопомощ, културни, морални и социално-съзидателни ценности;
  • разработване на информационен материал, насочен към повишаване нивото на информираност на обществото за изменението на климата на Земята, ценността на живота на всеки човек и насърчаване на зачитането на неговото достойнство
  • международно сътрудничество със социални движения, общини, обществени, държавни, междуправителствени организации, фондове, професионални асоциации, профсъюзи, академични кръгове и средства за масова информация на държавите по света.

История на създаването

Координационен Център на Международното обществено движение «АЛЛАТРА» е създаден по инциативата и добрата воля на хората живеещи в страните от Европа, Азия, Северна и Южна Америка, Африка и Австралия.

Главният офис на Международното обществено движение „АЛЛАТРА“ се намира в САЩ.