Despre Centru

The Coordination Center of the ALLATRA International Social Movement ― is the central body responsible for the support, coordination and regulation of the global activities of the ALLATRA movement.

  • shape a unified information environment of the international character to ensure a high level of organization of constructive collective interaction of the participants;
  • unify initiatives and efforts of representatives of different countries for fruitful joint socially oriented activities across the world;
  • crearea de condiții pentru punerea în aplicare eficientă a inițiativelor, programelor și proiectelor sociale, culturale și de importanță socială, precum și a proiectelor internaționale menite să studieze subiectul schimbărilor climatice, să unească oamenii și să încurajeze dezvoltarea cooperării intelectuale și spirituale între popoarele lumii.

Areas of activity:

  • coordination of activities of participants and representatives of the movement in different countries; establishing cooperation of the heads, coordinators and partners of ALLATRA International Movement;
  • pregătirea și organizarea de întruniri internaționale de coordonare a participanților activi, a reprezentanților și a coordonatorilor mișcării, în vederea consolidării cooperării internaționale și a căutării unor modalități eficiente de rezolvare a problemelor legate de schimbările climatice globale și a altor probleme ale societății;
  • Inițierea de proiecte sociale care vizează îmbunătățirea mijloacelor de trai ale oamenilor, realizarea drepturilor și libertăților lor naturale, promovarea solidarității internaționale între cetățenii activi din punct de vedere social din întreaga lume, bazată pe prietenie, bunătate și asistență reciprocă, precum și pe valori culturale, etice, morale și sociale constructive.
  • elaborarea de materiale informative menite să sensibilizeze societatea cu privire la schimbările climatice de pe Pământ, la valoarea vieții fiecărei persoane și la promovarea respectului pentru demnitatea umană.
  • international cooperation with social movements, community, public, governmental and intergovernmental organizations, foundations, professional associations, trade unions, academia and mass media of countries worldwide.

History of creation

The Coordination Center of ALLATRA International Public Movement was created on the initiative of people of good will living in Europe, Asia, North and South America, Africa and Australia.

Sediul central al Mișcării Sociale Internaționale „ALLATRA” se află în SUA