Про центр

Координаційний Центр Міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА» ― центральний орган, що відповідає за підтримку, узгодження та регулювання всесвітньої діяльності руху «АЛЛАТРА».

Цілі Координаційного центру:

  • формування єдиного інформаційного середовища інтернаціонального характеру для забезпечення високого рівня організації конструктивної колективної взаємодії учасників;
  • об'єднання ініціатив і зусиль представників різних країн для плідної спільної соціально-орієнтованої діяльності в масштабах світу;
  • створення умов для ефективної реалізації соціальних, культурних та суспільно значущих ініціатив, програм і міжнародних проектів, спрямованих на об'єднання людей, розвиток інтелектуальної та духовної співпраці народів світу.

Напрями діяльності:

  • координація діяльності учасників і представництв руху в різних країнах, налагодження взаємодії організаторів, координаторів та партнерів міжнародного руху «АЛЛАТРА»;
  • підготовка та організація міжнародних координаційних зустрічей активних учасників, представників, координаторів та партнерів руху, з метою зміцнення міжнародного співробітництва та пошуку ефективних шляхів вирішення глобальних проблем суспільства, а також нагальних соціальних, духовних і культурно-моральних питань;
  • розробка, організація та апробація нововведень, що сприяють покращенню життєдіяльності людини, реалізації його природних прав і свобод, розвитку міжнародної солідарності соціально активних громадян в усьому світі на основі дружби, добра і взаємодопомоги, культурно-моральних та суспільно-творчих цінностей;
  • розробка та організація акцій, заходів, спрямованих на зміцнення солідарності та миру між народами;
  • розробка ідеологічного матеріалу, спрямованого на підвищення рівня обізнаності суспільства про способи і можливості світового об'єднання, утвердження морального, духовного начала людини, заохочення поважання гідності та цінності людської особистості;
  • міжнародна співпраця з соціальними рухами, общинними, громадськими, державними, міжурядовими організаціями, фондами, професійними асоціаціями, профспілками, академічними колами та засобами масової інформації країн світу.

Історія створення

Координаційний Центр міжнародного руху «АЛЛАТРА» був створений з ініціативи людей доброї волі, які проживають в країнах Європи, Азії, Північної та Південної Америки, Африки та Австралії.

Організатор Координаційного центру. На громадську посаду Організатора Координаційного центру міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА» за рішенням зборів активних учасників руху була обрана Крістіна Олександрівна Ковалевська - автор і організатор в країнах СНД та Європи соціально спрямованих, міжнародних проектів та заходів, присвячених міжнародному взаєморозумінню і співпраці.