Про центр

Координаційний Центр Міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА» ― центральний орган, що відповідає за підтримку, узгодження та регулювання всесвітньої діяльності руху «АЛЛАТРА».

Цілі Координаційного центру:

  • формування єдиного інформаційного середовища інтернаціонального характеру для забезпечення високого рівня організації конструктивної колективної взаємодії учасників;
  • об'єднання ініціатив і зусиль представників різних країн для плідної спільної соціально-орієнтованої діяльності в масштабах світу;
  • створення умов для ефективної реалізації соціальних, культурних і суспільно значущих ініціатив, програм і міжнародних проєктів, спрямованих на вивчення теми зміни клімату, об'єднання людей, розвиток інтелектуального та духовного співробітництва народів світу.

Напрями діяльності:

  • координація діяльності учасників і представництв руху в різних країнах, налагодження взаємодії організаторів, координаторів та партнерів міжнародного руху «АЛЛАТРА»;
  • підготовка і організація міжнародних координаційних зустрічей активних учасників, представників, координаторів і партнерів руху, з метою зміцнення міжнародного співробітництва та пошуку ефективних шляхів вирішення проблем, пов'язаних із глобальними кліматичними змінами, а також інших проблем суспільства;
  • ініціювання соціальних проєктів, що сприяють покращенню життєдіяльності людини, реалізації її природних прав і свобод, розвитку міжнародної солідарності соціально активних громадян у всьому світі на основі дружби, добра і взаємодопомоги, культурно-моральних та суспільно-благотворчих цінностей;
  • розробка інформаційного матеріалу, спрямованого на підвищення рівня обізнаності суспільства про зміни клімату на Землі, цінність життя кожної людини та заохочення до поваги людської гідності;
  • міжнародна співпраця з соціальними рухами, общинними, громадськими, державними, міжурядовими організаціями, фондами, професійними асоціаціями, профспілками, академічними колами та засобами масової інформації країн світу.

Історія створення

Координаційний Центр міжнародного руху «АЛЛАТРА» був створений з ініціативи людей доброї волі, які проживають в країнах Європи, Азії, Північної та Південної Америки, Африки та Австралії.

Головний офіс Міжнародного громадського руху «АЛАТРА» знаходиться у США.