Om Sentret

Det Koordinerende sentre for Den internasjonale sosiale bevegelsen "ALLATRA" ― Den sentrale del som er ansvarlig for koordinering, støtte og regulering av bevegelsen "ALLATRA".

Målsetning for Det Koordinerende sentre:

  • dannelse av en feles informativt miljø av internasjonale karakter for å sikre høy konstruktiv samhandling av deltakere;
  • forene representantens initiativer og innsats for de ulike landene for et fruktbart samarbeid av sosialt orienterte aktiviteter over hele verden;
  • skape betingelser for effektiv gjennomføring av sosiale, kulturelle og samfunnsmessig viktige initiativer, programmer og internasjonale prosjekter rettet mot å studere temaet klimaendringer, forene mennesker, og fremme intellektuelt og åndelig samarbeid mellom verdens folk.

Retninger av våre aktiviteter:

  • koordinering av aktivitetene til partene og representanter fra forskjellige land, nettverk ledere, koordinatorer og partnere i den internasjonale bevegelsen "ALLATRA";
  • forberedelse og organisering av de internasjonal - koordinerings møter for aktive deltakere, representanter, koordinatorer og partnere av bevegelsen, å styrke internasjonalt samarbeid og gjennomførbare løsninger på globale problemer av samfunnet, samt presserende sosiale, åndelige, kulturelle og moralske problemer;
  • initiering av sosiale prosjekter som bidrar til å forbedre menneskers liv, realisere deres naturlige rettigheter og friheter, og utvikle internasjonal solidaritet blant sosialt aktive borgere over hele verden basert på vennskap, godhet og gjensidig hjelp, samt kulturelle, moralske og samfunnsbyggende verdier;
  • utvikling av informasjonsmateriell som har som mål å øke samfunnets bevissthet om klimaendringer på jorden, verdien av hvert menneskes liv, og fremme respekt for hver persons verdighet.
  • den internasjonale samarbeid med sosiale bevegelser, fellesskapets basert mellomstatlige organisasjoner, stiftelser, profesjonelle foreninger, fagforeninger, akademia og media av hele verden.

Historikken til oppstart

Det Koordinerende sentre for Den internasjonale sosiale bevegelsen "ALLATRA" ble opprettet på initiativet av mennesker med god vilje, som bor i Europa, Asia, Nord og Sør-Amerika, Afrika og Australia.

Hovedkontoret for det internasjonale samfunnsbevegelsen "ALLATRA" ligger i USA.