THE UNIVERSAL GRAIN

Sarcina principală este de a analiza specificul modern al dezvoltării spirituale, gradul de conștientizare în înțelegerea principalelor elemente ale contextului valoric al viziunii religioase asupra lumii în comunitatea mondială. Identificarea grăuntelui universal al cunoștințelor spirituale pe baza grăunților spirituali primordiali comuni ai religiilor, mișcărilor și tendințelor mondiale; precum și a modelelor de lucru ale conștientului, a caracterului său mozaic și ambivalent (dual, care conține contradicții), a particularităților obscurantismului („întunecare”, obscurantism, dușmănie) conștientului, a algoritmilor preferențiali de reacție la introducerea de către acesta a unor schimbări specifice asociate cu principiile doctrinare în diferite religii; a posibilității și a opțiunilor în nivelarea manifestărilor crizei spirituale și morale în condițiile globalizării. Să se demonstreze specificul spiritului de unitate și al contradicțiilor conștientului în patrimoniul spiritual al civilizației umane. Să se găsească factorii morali, sociali și spirituali comuni de consolidare a comunității mondiale la etapa actuală.

Direcții de cercetare:

1. Care este grăuntele universal al cunoștințelor spirituale ale tuturor religiilor, cel care are o relație directă cu dezvoltarea spirituală a persoanei, și nu cu ritualismul ceremonial?

    1.1. Ce grăunți spirituali comuni au religiile?

2. Cum se separă adevărații grăunți ai cunoașterii de neghina introdusă de conștientul distructiv?

    2.1. Modul în care conștientul denaturează cunoștințele spirituale pentru a-și satisface propriile dorințe materiale, setea de magie, interesul propriu și iubirea de putere.

    2.2. Ce schimbări a introdus conștientul, pervertit de egoism, în sursele de cunoaștere spirituală ale diferitelor religii?

    2.3. Cum, conștientul distructiv, împarte și fragmentează  unicul și întregul grăunte spiritual al cunoștințelor? Exemple și dovezi.

3. Maturitatea spirituală și căile de unitate și de consolidare a popoarelor pe baza grăunților comuni ai patrimoniului spiritual al civilizației umane.

Principiile fundamentale de cercetare ale voluntarilor MSI „ALLATRA” sunt obiectivitatea, imparțialitatea, independența față de influența factorilor politici și religioși.

E-mailul oficial al proiectului „GRĂUNTELE UNIVERSAL”: [email protected]

Pe website-ul oficial al proiectului  „GRĂUNTELE UNIVERSAL”, puteți găsi o bibliotecă de studii științifice fundamentale și literatură de specialitate: sociologie și studii religioase, texte sacre ale religiilor lumii, enciclopedii, cărți de referință, dicționare, lucrări lingvistice, articole științifice, conferințe, monografii.

Literatura de specialitate și domeniile de cercetare sunt extinse în mod constant de către participanții la proiect din diferite țări ale lumii în procesul de cunoaștere și de studiu aprofundat al problemei.

Website-ul oficial al proiectului internațional de cercetare socială „GRĂUNTELE UNIVERSAL”:

edinoezerno.allatra.org