JEDINÉ ZRNO

Hlavní úkol zanalyzovat současná specifika duchovního rozvoje, míru uvědomělosti a pochopení hlavních prvků hodnotového kontextu náboženského světonázoru ve společnosti. Odhalit jediné zrno duchovních znalostí na základě společných prapůvodních duchovních zrn světových náboženství, proudů a směrů; a také schémata práce vědomí, jeho mozaikovitou a ambivalentní povahu (duální), zvláštnosti obskurantismu („zatemnění“, tmářství, nepřátelství) vědomí, preferované algoritmy reakcí na jím nabízené specifické záměny v základních principech doktrín různých náboženství; možnosti a varianty urovnávání duchovně-mravnostní krize v podmínkách globalizace. Ukázat, jaké jsou zvláštnosti ducha jednoty a rozporů vědomí v duchovním dědictví lidské civilizace. Najít společné sociální a duchovně-morální faktory konsolidace světového společenství v současné fázi.

Směry výzkumů:

1. Jaké je jediné zrno duchovních znalostí všech náboženství, které přímo souvisí s duchovním rozvojem člověka, a nikoliv s formální obřadností?

1.1. Jaká jsou společná duchovní zrna, která mají náboženství?

2. Jak oddělit pravá zrna znalostí od plev přenesených destruktivním vědomím?

2.1. Jak probíhá zkreslení duchovních znalostí vědomím ve prospěch vlastních materiálních přání, touhy po magii, sobectví a touhy po moci?

2.2. Jaké změny přineslo vědomí zvrácené egoismem do zdrojů duchovních znalostí v různých náboženstvích?

2.3. Jak probíhá rozdělení a drobení destruktivním vědomím celistvého duchovního zrna znalostí? Příklady a důkazy.

3. Duchovní zralost a cesty sjednocení, konsolidace lidí na základě společných zrn duchovního dědictví lidské civilizace.

Základními principy výzkumu dobrovolníků MSH „ALLATRA“ jsou objektivita, nestrannost, nezávislost na vlivu politických a náboženských faktorů.

Oficiální email projektu „JEDINÉ ZRNO“: [email protected]

Na oficiálních stránkách projektu „JEDINÉ ZRNO“ je umístěna knihovna fundamentálních vědeckých studií a odborné literatury: sociologie a religionistika, svatá písma náboženství světa, encyklopedie, příručky, slovníky, lingvistické práce, vědecké články, přednášky, monografie.

Literatura a oblasti výzkumů se neustále rozšiřují díky účastníkům projektu z různých zemí světa během procesu poznání a hloubkového studia problému.

Oficiální webové stránky mezinárodního sociálně výzkumného projektu „JEDINÉ ZRNO“:

edinoezerno.allatra.org