EVRENSEL TOHUM

Ana görev, manevi gelişimin modern özelliklerini, dünya toplumundaki dini dünya görüşünün değer bağlamının ana unsurlarının anlaşılmasındaki farkındalık derecesini analiz etmektir. Dünya dinlerinin, hareketlerinin ve eğilimlerinin ortak ilksel manevi tohumları temelinde manevi bilginin evrensel tohumunu ve bilincin çalışma modellerini, mozaiklenmiş ve ikircikli karakterini (ikili, çelişkiler içeren), bilincin gizemciliğinin ("karartma", gizemcilik, düşmanlık) özelliklerini, çeşitli dinlerde doktrinel ilkelerle ilişkili belirli değişikliklerin tanıtılmasına verilen tepkilerin tercihli algoritmalarını tanımlamak; Küreselleşme koşulları altında manevi ve ahlaki krizin tezahürlerini dengeleme olasılıkları ve seçenekleri. İnsan uygarlığının manevi mirasında birlik ruhunun özelliklerini ve bilincin çelişkilerini göstermek. Mevcut aşamada dünya toplumunun konsolidasyonunun ortak sosyal ve manevi ahlaki faktörlerini bulmak.

Araştırma yönleri:

1. Törensel ritüelizmle değil, kişinin ruhsal gelişimiyle doğrudan ilişkisi olan, tüm dinlerin ruhsal bilgisinin ortak özü nedir?

      1.1. Dinler hangi ortak manevi öğelere sahiptir?

2. Gerçek bilgi tohumları, yıkıcı bilinç tarafından ortaya atılan samandan nasıl ayrılır?

     2.1. Bilincin manevi bilgiyi kendi maddi arzularını, büyüye olan susuzluğunu, kişisel çıkarını ve güç sevgisini tatmin etmek için nasıl çarpıttığı.

     2.2. Egoizm tarafından saptırılan bilinç, farklı dinlerin manevi bilgi kaynaklarına ne gibi değişiklikler getirmiştir?

     2.3. Yıkıcı bilinç bilginin tek ve bütün manevi tohumunu nasıl böler ve parçalara ayırır? Örnekler ve kanıtlar.

3. Manevi olgunluk ve birlik yolları, insan uygarlığının manevi mirasının ortak tohumları temelinde insanların birleştirilmesi.

ALLATRA UHH gönüllülerinin araştırmalarının temel prensipleri objektiflik, tarafsızlık, siyasi ve dini faktörlerin etkisinden bağımsızlıktır.

"EVRENSEL TOHUM" projesinin resmi e-postası: [email protected]

"EVRENSEL TOHUM " projesinin resmi sitesinde, temel bilimsel çalışmalar ve özel literatürden oluşan bir kütüphane bulunmaktadır: sosyoloji ve dini çalışmalar, dünya dinlerinin kutsal metinleri, ansiklopediler, referans kitapları, sözlükler, dilbilimsel eserler, bilimsel makaleler, konferanslar, monografiler. 

Konunun kavranması ve derinlemesine incelenmesi sürecinde dünyanın farklı ülkelerinden gelen proje katılımcıları tarafından literatür ve araştırma alanları sürekli genişletilmektedir.

Uluslararası sosyal araştırma projesi "EVRENSEL TOHUM" un resmi sitesi:


edinoezerno.allatra.org