JEDYNE ZIARNO

Głównym zadaniem jest przeanalizować współczesne cechy rozwoju duchowego i poziom rozumienia głównych elementów kontekstu wartości religijnego światopoglądu we Wspólnocie światowej. Wyznaczyć jedyne ziarno duchowej wiedzy na podstawie ogólnych pierwotnych ziaren duchowych światowych religii, nurtów i kierunków; a także schematy działania świadomości, jej mozaikowy i ambiwalentny charakter (podwójny, zawierający sprzeczności), cechy obskurantyzmu ("zaciemnienie", mrok, wrogość) świadomości, preferowane algorytmy reakcji na przyniesienie im specyficznych zmian, związanych z zasadami wiary w różnych religiach; możliwości i opcje w niwelowaniu przejawów kryzysu duchowo-moralnego w warunkach globalizacji. Pokazać, jakie są cechy ducha jedności i sprzeczności świadomości w duchowym dziedzictwie ludzkiej cywilizacji. Znaleźć wspólne społeczne i duchowo-moralne czynniki konsolidacji światowej społeczności na nowoczesnym etapie.

Kierunki badań:

1. Jakie jest jedyne ziarno duchowej wiedzy wszystkich religii, które mają bezpośredni związek z duchowym rozwojem człowieka, nie z formalnym rytuałem?

1.1. Jakie wspólne ziarna duchowe mają religie?

2. Jak oddzielić prawdziwe ziarna wiedzy od plew wniesionych przez destrukcyjną świadomość?

2.1. Jak świadomość zmienia duchową wiedzę w celu zaspokojenia własnych materialnych pragnień, pragnienia magii, chciwości i władzy.

2.2. Jakie zmiany wprowadziła wypaczona egoizmem świadomość do źródeł duchowej wiedzy różnych religii?

2.3. W jaki sposób następuje podział i kruszenie przez destrukcyjną świadomość całościowego duchowego ziarna wiedzy?

3. Duchowa dojrzałość i sposoby jedności oraz konsolidacji ludzi na podstawie wspólnych ziaren duchowego dziedzictwa ludzkiej cywilizacji.

Podstawowymi zasadami badań wolontariuszy MRS "ALLATRA" są obiektywność, bezstronność, niezależność od wpływu czynników politycznych i religijnych.

Oficjalna poczta projektu "JEDYNE ZIARNO": [email protected]

Na oficjalnej stronie projektu "JEDYNE ZIARNO" znajduje się biblioteka podstawowych badań naukowych i literatury specjalistycznej: socjologia i religioznawstwo, pisma święte religii świata, encyklopedie, podręczniki, słowniki, prace językowe, artykuły naukowe, wykłady, monografie.

Literatura i dziedziny badań cały czas są poszerzane przez uczestników projektu z różnych krajów świata w trakcie procesu poznania i dogłębnego studiowania tego zagadnienia.

Oficjalna strona międzynarodowego społecznego projektu badawczego «JEDYNE ZIARNO»:

edinoezerno.allatra.org