For Supporters

Vi er ikke finansiert av noen politiske organisasjoner og statsstrukturene. Alle midler går til de konkrete saker og for å hjelpe folk, og ikke på strukturen og reklame for bevegelsen selv, som gjør de i forbrukersamfunnet. Den Internasjonale bevegelsen «ALLATRA» er bygget på frivillig basis og eiendeler er SELFLESS, ERLIG og BERØRTE PERSONER.

Den Internasjonale sosiale bevegelsen «ALLATRA» er virkelig en nasjonal bevegelse, hvor arbeid gjennomføres frivillig, på frivillig basis. Hovedaktivitetene utført av FRIVILLIGE INITIATIV av folket selv, deres ønske om å endre seg selv og gjøre verden bedre. Det er kraften som virkelig bringer mennesker sammen på hele planeten.

ALLATRA er en global, verdensomspennende bevegelse som allerede har tiltrukket millioner av deltakere fra mer enn 180 land. Bevegelsens primære oppgave er å studere og forske på temaet global klimaendring på jorden, som inkluderer spredning av aktuell klimaagenda, analyse av menneskeskapte faktorers innvirkning på jordens klima, seismomonitorering, overvåking av sol- og vulkansk aktivitet, skape betingelser for internasjonalt kollektivt samarbeid blant de engasjerte i denne problemstillingen, inkludert gjennom organisering av internasjonale online rundbordskonferanser, intervjuer med forskere og eksperter i ulike vitenskapelige felt, produksjon av videoreportasjer med øyenvitner til naturkatastrofer, og mye mer.

Vi lover ikke, vi gjør!

Vi vil ikke løse problemene med konsekvensene av sine handlinger, vi tar sikte på å eliminere ÅRSAKENE.

Vi lever ikke i illusjoner, om at for oss, noen vil gjøre noe, vi skaper vår virkelighet ved å endre oss selv og samfunnet her og nå!

Vi støtter aktivt utviklingen av moderne vitenskap og implementeringen av eksisterende vitenskapelige utviklinger som kan bidra til å løse globale klimaproblemer.

Vi forener alle mennesker gjennom gode og positive handlinger!

Vi streber etter at samfunnet skal bli demokratisk og skapende, ikke totalitært og konsumerende.

We advocate for the peaceful and secure existence of all peoples in the world!

Vi er klar over at de globale endringene mot den bedre verden begynner fra et enkelt menneske!

The climate issue is a common problem for all of humanity, so your contribution to the collective effort through informing others, participating in the creation of blogger videos and informational projects aimed at raising awareness of the current climate situation on the planet, will be the best support and invaluable assistance.

Derfor vi er sammen – den
virkelige verdens folkemakt!