Pro sponzory

Nejsme financováni žádnou politickou organizací nebo vládní strukturou. Mezinárodní hnutí „ALLATRA“ je postaveno výhradně na dobrovolném základě a jeho doménou jsou LIDÉ NEZIŠTNÍ, POCTIVÍ A NELHOSTEJNÍ.

Mezinárodní společenské hnutí „ALLATRA“ – to je skutečné všenárodní hnutí, v němž se každá činnost realizuje dobrovolně a na dobrovolném základě. Hlavní činnosti se provádí na základě DOBROVOLNÉ INICIATIVY samotných lidí, jejich úsilí změnit sebe a svět k lepšímu. To je reálná síla, která sjednocuje lidi po celém světě.

ALLATRA is a global, worldwide movement, which has been joined by millions of participants from more than 180 countries around the world. Its primary goal is to study and explore the topic of global climate change on Earth, which includes: disseminating the actual climate agenda, analyzing the impact of anthropogenic factors on Earth's climate, seismic monitoring, monitoring of solar and volcanic activity, creating conditions for international collective interaction of all those concerned about this problem, including through the organization of international online roundtables, interviews with scientists and experts in various fields of science, creating video reports with eyewitnesses of natural disasters, and much more.

Nic neslibujeme. My konáme!

Nezaobíráme se pouze důsledky problémů, nýbrž směřujeme naši činnost k odstranění jejich PŘÍČIN.

Nežijeme v iluzi, že někdo přijde a všechno za nás udělá. Za námi stojí skutečné skutky, během nichž měníme sebe a společnost. Tady a teď!

Aktivně podporujeme rozvoj moderní vědy a implementaci stávajícího vědeckého vývoje, který může přispět k řešení globálních klimatických problémů.

Sjednocujeme všechny lidi dobrými a pozitivními skutky!

Usilujeme o to, aby se společnost stala demokratickou a tvořivou, nikoli totalitní a spotřebitelskou.

Jsme pro mírovou a bezpečnou existenci všech národů světa!

Jsme si vědomi toho, že globální pozitivní změny a kardinální transformace světové společnosti k lepšímu začínají právě díky každému jedinci, kterému není lhostejný osud planety!

Problém klimatu je společným problémem celého lidstva, proto bude váš vklad ke společné věci v podobě informování, účasti na tvorbě bloggerských videí a informačních projektů zaměřených na zvýšení povědomí veřejnosti o současné klimatické situaci na planetě, nejlepší podporou a neocenitelnou pomocí.

Každý z nás iniciuje a realizuje nápady a tím dává svůj vlastní příspěvek ku prospěchu společné věci. Někdo věnuje finanční dary, jiný zase sponzoruje charitativní činnost nebo poskytuje dobrovolnickou pomoc. Někdo intelektuální, někdo zase fyzickou, ale hlavně každý z nás vkládá maximální úsilí, své možnosti a snahu být užitečným pro společnou věc a využívá své nejlepší kvality k vytvoření prosperující tvořivé světové společnosti.

Proto všichni společně tvoříme skutečnou celesvětovou národní tvořivou sílu!