Pro sponzory

Nejsme financováni žádnou politickou organizací nebo vládní strukturou. Veškerý sponzoring a charitativní podpora je zajišťována samotnými lidmi, lidmi Dobré vůle, pro něž Svědomí a Duše nejsou jen slova, ale jejich životní krédo. Veškeré finanční prostředky jsou použity na konkrétní projekty a pomoc lidem a ne na strukturu a PR hnutí, jak se to obvykle provádí v organizacích konzumní společnosti. Mezinárodní hnutí „ALLATRA“ je postaveno výhradně na dobrovolném základě a jeho doménou jsou LIDÉ NEZIŠTNÍ, POCTIVÍ A NELHOSTEJNÍ.

Mezinárodní společenské hnutí „ALLATRA“ – to je skutečné všenárodní hnutí, v němž se každá činnost realizuje dobrovolně a na dobrovolném základě. Hlavní činnosti se provádí na základě DOBROVOLNÉ INICIATIVY samotných lidí, jejich úsilí změnit sebe a svět k lepšímu. To je reálná síla, která sjednocuje lidi po celém světě.

„ALLATRA“ je globální mezinárodní hnutí, ke kterému se již připojily miliony účastníků z více než 180 zemí. Prioritou hnutí je vytvoření lidských podmínek pro život na planetě, které přispějí k formování duchovně bohaté, kulturní, morální a tvořivé světové společnosti.

Nic neslibujeme. My konáme!

Nezaobíráme se pouze důsledky problémů, nýbrž směřujeme naši činnost k odstranění jejich PŘÍČIN.

Nežijeme v iluzi, že někdo přijde a všechno za nás udělá. Za námi stojí skutečné skutky, během nichž měníme sebe a společnost. Tady a teď!

Nevybíráme astronomické částky na léčení jednoho dítěte, nýbrž pomáháme nemocnicím s pořízením konkrétního zařízeni a zaškolením lékaře, který může vyléčit velké množství dětí, které potřebují podobnou léčbu.

Nesnažíme se jednorázově nakrmit hladové, ale snažíme se vytvořit podmínky, aby v moderní společnosti problém hladu vůbec neexistoval.

Nepodporujeme myšlenku umělého, nuceného vylidňování/snížení počtu obyvatelstva v oblastech, které nemají dostatek pitné vody, aktivně však podporujeme vývoj moderní vědy a aplikace stávajících vědeckých objevů, které mohou poskytnout lidem pitnou vodou jednou a provždy.

Neničíme ani nedrobíme společnost negativními informacemi, ale sjednocujeme všechny lidi dobrými a pozitivními skutky!

Neprovokujeme žádné války. Naším cílem je vytvořit podmínky pro mírové soužití všech národů na této planetě!

Usilujeme o to, aby se naše společnost stala tvořivou a ne konzumní!

Jsme si vědomi toho, že globální pozitivní změny a kardinální transformace světové společnosti k lepšímu začínají právě díky každému jedinci, kterému není lhostejný osud planety!

Pokud vám není cizí Čest, osobní Odpovědnost a vlastní Důstojnost, pokud nejste lhostejní k nespravedlnosti a lži systému konzumní společnosti, pokud máte vnitřní potřebu upřímně pomáhat lidem, ne teoreticky, ale skutečnými činy, zapojte se do svobodného, nezávisle fungujícího sociálně aktivního světového společenského hnutí „ALLATRA“! Našim Generálním ředitelem je Svědomí!

Každý z nás iniciuje a realizuje nápady a tím dává svůj vlastní příspěvek ku prospěchu společné věci. Někdo věnuje finanční dary, jiný zase sponzoruje charitativní činnost nebo poskytuje dobrovolnickou pomoc. Někdo intelektuální, někdo zase fyzickou, ale hlavně každý z nás vkládá maximální úsilí, své možnosti a snahu být užitečným pro společnou věc a využívá své nejlepší kvality k vytvoření prosperující tvořivé světové společnosti.

Proto všichni společně tvoříme skutečnou celesvětovou národní tvořivou sílu!

„ALLATRA“ je všenárodní hnutí. Veškeré finanční prostředky, včetně sponzorství a charitativní pomoci jsou použity výhradně na konkrétní projekty,které jsou prováděny poctivě a transparentně. Veškerá činnost se iniciuje, řidí se a realizuje samotnými lidmi.