Projekty

JEDINÉ ZRNO
JEDINÉ ZRNO

Hlavním úkolem je proanalyzovat moderní specifika duchovního rozvoje, stupeň uvědomění chápání hlavních prvků hodnotového kontextu náboženského světonázoru ve světovém společenství.

GLOBÁLNÍ PARTNERSKÁ DOHODA ALLATRA
GLOBÁLNÍ PARTNERSKÁ DOHODA ALLATRA

Globální partnerská dohoda ALLATRA je základem pro praktickou realizaci modelu duchovní tvořivé společnosti prostřednictvím vytvoření kvalitativně nové podoby mezilidských vztahů v pracovní sféře společnosti, jež je založená na všeobecně lidských duchovních a morálních 7 osnovách ALLATRA.

NE NÁSILÍ V RODINĚ A SPOLEČNOSTI
NE NÁSILÍ V RODINĚ A SPOLEČNOSTI

Globální význam a závažnost projektu spočívá ve vytvoření podmínek pro přechod od spotřebitelské společnosti k formátu nové tvořivé společnosti, jejímž základem jsou všelidské duchovní a morální hodnoty.

Jedním z ukazatelů tvořivé společnosti je zdravé psychologické mikroklima v různých sociálních kolektivech, atmosféra přátelství, vzájemného porozumění a úcta k sobě navzájem, pochopení, že celé lidstvo je jedna rodina.

ALLATRA TV
ALLATRA TV

ALLATRA TV – mezinárodní, všenárodní internetová televize s aktuálními a zajímavými videi na různá témata: psychologie, věda, dobré zprávy, informační a analytické programy, rozhovory se slavnými lidmi a dobrý humor, vzdělávací animovaná videa, rodinné pořady a mnoho dalších upřímných a pozitivních programů podporujících lidskost, laskavost a jednotu ve společnosti.