Проекти

GeoCenter
GeoCenter

Информационен и аналитичен портал, който вярно отразява климатичните новини. Това е доброволчески проект, в който участват хора от различни страни по света. Това са новини и статии за климатичните промени на планетата и информация за катаклизми.

Всеки човек може самостоятелно да следи климатичните промени в своя регион и свят. За това са създадени различни онлайн карти: сеизмичен мониторинг, температурни карти, на слънчева и вулканична активност, на озоновия слой и други.

АЛЛАТРА ТВ
АЛЛАТРА ТВ

Международна, всенародна интернет-телевизия с актуални и интересни видео на различна тематика: психология, наука, добри новини, информационно-аналитични предавания, интервю с известни хора, добронамерен хумор, познавателни анимационни видео, семейни предавания и много други, искрени и позитивни предавания, преумножаващи човечността, добротата и единството в обществото.  


ЕДИННО ЗЪРНО
ЕДИННО ЗЪРНО

Основната задача е да се анализират съвременните особености на духовното развитие, степента на осъзнаване в разбирането на главните елементи в контекста на религиозния светоглед в световната общност.