Проекти

ЕДИННО ЗЪРНО
ЕДИННО ЗЪРНО

Основната задача е да се анализират съвременните особености на духовното развитие, степента на осъзнаване в разбирането на главните елементи в контекста на религиозния светоглед в световната общност.

Глобално партньорско споразумение АЛЛАТРА
Глобално партньорско споразумение АЛЛАТРА

Фундамент за практическо реализиране на модела за духовно-съзидателно общество, чрез установяване в трудовата сфера на живота на обществото, качествено нов формат на взаимоотношения между хората, който се базира върху общочовешките духовно-нравствени 7 основи АЛЛАТРА.


НЕ НА НАСИЛИЕТО В СЕМЕЙСТВОТО И ОБЩЕСТВОТО
НЕ НА НАСИЛИЕТО В СЕМЕЙСТВОТО И ОБЩЕСТВОТО

Глобалната значимост и важност на проекта се крие в създание на условията за прехода от потребителско общество към формат на ново съзидателно общество, в основата на което са общочовешките духовно-нравствени ценности.

Един от показателите на съзидателното общество се явява здравия психологичен микроклимат в различните социални колективи, дружествена атмосфера, взаимно разбиране и уважение един към друг, яснота, че цялото човечество - е едно семейство.

АЛЛАТРА ТВ
АЛЛАТРА ТВ

Международна, всенародна интернет-телевизия с актуални и интересни видео на различна тематика: психология, наука, добри новини, информационно-аналитични предавания, интервю с известни хора, добронамерен хумор, познавателни анимационни видео, семейни предавания и много други, искрени и позитивни предавания, преумножаващи човечността, добротата и единството в обществото.