For Supporters

Нас не ни финансират никакви политически организации или държавни структури. Цялото финансиране отива за конкретни дейности и помощ към хората, а не за структутата и пиара на самото движение, както най-често се прави в организациите в потребителските общества. Международното движение «АЛЛАТРА» е изградено изключително на доброволческа основа и негово ДОСТОЯНИЕ се явяват БЕЗКОРИСТНИТЕ, ЧЕСТНИ и НЕРАВНОДУШНИ ХОРА

Международното обществено движение «АЛЛАТРА» - това е реално обществено движение, в което всяка дейност се осъществява доброволно, на обществени начала. Основните дейности се осъществяват за сметка ДОБРОВОЛНИТЕ ИНИЦИАТИВИ на самите хора и тяхната потребност да променят както себе си, така и света в една по-добра посока. Това е сила, която реално обедилява хората по цялата планета.

„АЛЛАТРА“ се явява глобално, световно, всенародно движение, към което вече са се присъединили милиони хора в повече от 180 страни. За своя първостепенна задача движението си поставя изучаването и изследването на темата за глобалното изменение на климата на Земята, което включва: разпространение на текущия климатичен дневен ред, анализ на влиянието на антропогенния фактор върху климата на Земята, сеизмичен мониторинг, мониторинг на слънчевата и вулканична активност, създаване на условия за международен колективно взаимодействие на всички хора, които не са безразлични към този проблем, включително чрез организиране на международни онлайн кръгли маси, интервюта с учени и експерти в различни области на науката, създаване на видео репортажи с очевидци на природни бедствия и много други.

Ние не обещаваме, ние правим!

Ние не решаваме последствията от проблемите, ние насочваме своите усилия към премахване на ПРИЧИНИТЕ.

Ние не живеем в илюзии, че някой ще дойде и ще направи нещо за нас, ние самите творим реалните дела, променяйки себе си и обществото тук и сега!

Ние активно подкрепяме развитието на съвременната наука и прилагането на съществуващи научни разработки, които могат да помогнат за решаването на глобалните климатични проблеми.

Ние обединяваме всички хора посредством добри и позитивни дела.

Стремим се обществото да стане демократично и съзидателно, а не тоталитарно и потребителско.

Ние сме за мирното и безопасно съществуване на всички народи по света!

Ние осъзнаваме, че глобалните позитивни изменения и кардинални преобразования към едно по-добро световно общество започват от всеки неравнодушен човек!

Проблемът с климата е един и същ проблем за цялото човечество, затова вашият принос към общата кауза под формата на информиране, участие в създаването на блогърски видеоклипове и информационни проекти, насочени към повишаване на обществената осведоменост за текущата климатична ситуация на планетата, ще бъде най-добрата подкрепа и безценна помощ.

Всеки участник инициира и реализира идеи: някой анализира данни от ресурси за мониторинг на климата, друг взаимодейства с научни и социално активни общности, някой, изучавайки исторически факти, прави връзки със съвременни климатични модели и събира доказателства за информационни видеоклипове. Всеки от нас използва максимално своите усилия, възможности, желанието си да бъде полезен на общата кауза, използвайки най-добрите си качества в полза на световното общество и бъдещето на цялото човечество.

Затова ние всички заедно сме - реална световна
народна съзидателна сила!