For Supporters

Нас не ни финансират никакви политически организации или държавни структури. Цялата спонсорска и благотворителна поддръжка се осъществява от самите хора, със тяхната Добра воля, за които Съвест и Душа не са просто думи, а основен принцип в живота. Цялото финансиране отива за конкретни дейности и помощ към хората, а не за структутата и пиара на самото движение, както най-често се прави в организациите в потребителските общества. Международното движение «АЛЛАТРА» е изградено изключително на доброволческа основа и негово ДОСТОЯНИЕ се явяват БЕЗКОРИСТНИТЕ, ЧЕСТНИ и НЕРАВНОДУШНИ ХОРА

Международното обществено движение «АЛЛАТРА» - това е реално обществено движение, в което всяка дейност се осъществява доброволно, на обществени начала. Основните дейности се осъществяват за сметка ДОБРОВОЛНИТЕ ИНИЦИАТИВИ на самите хора и тяхната потребност да променят както себе си, така и света в една по-добра посока. Това е сила, която реално обедилява хората по цялата планета.

«АЛЛАТРА» се явява глобално, световно, всенародно движение, към което вече са се присъединили милиони хора от над 180 страни. За своя първостепенна задача движението си поставя създаването на условия на планетата, способстващи формирането на духовно богато, мирно, нравственно-културно, съзидателно световно общество.

Ние не обещаваме, ние правим!

Ние не решаваме последствията от проблемите, ние насочваме своите усилия към премахване на ПРИЧИНИТЕ.

Ние не живеем в илюзии, че някой ще дойде и ще направи нещо за нас, ние самите творим реалните дела, променяйки себе си и обществото тук и сега!

Ние не събираме астрономически суми за лечението на едно дете, но ние помагаме на болниците да получат нужното обурудване и допълнителна квалификация за своите служители, благодарение на което могат да бъдат излекувани множество нуждаещи се деца.

Ние не се стремим със един замах да нахраним гладуващите, но се стремим да създадем условия благодарение на които в съвременното общество проблеми, като глад да изчезнат завинаги.

Ние не поддържаме идеи за изкуствено, принудително съкращение на населението в тези региони, където не достига питейната вода. Но ние активно поддържаме развитието на съвременната наука и внедряването на съществуващите научни разработки, които са способни да осигурят с питейна вода веднъж и завинаги нуждаещото се население.

Ни е не рушим и не разединяваме обществото с негативна информация, ние обединяваме всички хора посредством добри и позитивни дела.

Ние не провокираме войни. Ние се стремим към създаването на условия за съвместно мирно съжителство на всички народи по света.

Ние се стремим към това, обществото да стане съзидателно а не потребителско!

Ние осъзнаваме, че глобалните позитивни изменения и кардинални преобразования към едно по-добро световно общество започват от всеки неравнодушен човек!

Ако притежавате чувство за Чест, лична Отговорност и собствено Достойнство, ако не сте безразлични към несправедливостите и лъжите на системата в потребителското общество, ако изпитвате душевна потребност искрено да помагате на хората не на думи, а на действия, то сте добре дошли в свободното, независимо функциониращо и социално активно световно обществено движение «АЛЛАТРА»! Наш Генерален директор - Съвестта!

Всеки от нас инициира и реализира идеи, влага своята лепта в общото дело: някой осъществява финансови пожертвования, оказва спонсорска поддръжка или благотворителна помощ, някой интелектуална, а някой физическа подкрепа. Но всеки от нас максимално прилага своите усилия, възможности, своя стремеж да бъде полезен към общото дело, използвайки своите най-добри качества за благото и разцвета на съзидателното световно общество.

Затова ние всички заедно сме - реална световна
народна съзидателна сила!

«АЛЛАТРА» - това е всенародно движение. Всички средства, в това число от спонсорска и благотворителна помощ се насочват изключително за конкретни, реални дела. всичко се осъществява честно и прозрачно. Цялата дейност се инициира, контролира и реализира от самите хора.