For Supporters

Bizi hiçbir siyasi kurum ve devlet yapısı finance etmemektedir. Tüm sponsor ve hayırsever insanlar, onlar için Vicdan ve Ruh sadece söz değil, Hayatlarının kriteri olan Barışçı insanlar tarafından gerçekleştirilir. Tüm finansman genellikle tüketici toplumu kurumlarda olduğu gibi bu hareketin yapısı ve piarına yok, belli çalışmalara ve insanların yardımına gidiyor. Uluslararası harekat «ALLATRA» işte gönüllülük temelinde kurulur ve onun serveti Hiçbir karşılık beklemeden, DÜZGÜN ve KAYITSIZ KALMAYAN INSANLARDIR.

«ALLATRA» Uluslararası Sosyal Hareketi - gerçekten genel halk hareketidir, ki, sosyal başlangıçlar temelinde gönüllü olarak herhangi bir etkinliği gerçekleştirir. Temel faaliyet insanların GÖNÜLLÜHESABINA YAPILIR , onların girişimi dünyayı ve kendilerini iyi semte değişikliğidir. Tüm gezegende insanları gerçek birleştiren bir güçtür.

«ALLATRA» dünyanın 180 ülkesinden fazla milyonlarca katılımcılar birleşen bir küresel, dünyevi genel halk hareketidir. İlk dönüşümlü görevi o yaratıcı, kültürel-manevi, dünyevi, manevi zengin laik toplumunun oluşmasına yardım eden gezegende şartların yaranmasıdır.

Biz söz vermiyoruz, biz hareket ediyoruz!

Biz sonuçların sorunlarını etmiyoruz, biz kendi hareketlerimizi sebeplerin GIDERILMESINE yöneldiriz.

Biz kimsenin bizim yerimize gelip bir şeyler yapmayı illüzyonları ile yaşamıyoruz, kendimizi ve toplumu burada ve şimdi değişen gerçek işleri kendimiz yaratıyoruz.

Bir çocuğun tedavisi için astronomik miktarlarda toplamıyoruz, ama hastanelere ekipmanları edinmeye ve doktorları öğretmeye yardım ediyoruz, bunun sayesinde bu tür tedavide ihtiyacı olan çok sayıda çocuk tedavi alabilir.

Biz tek kullanımlık açları doyururmaya gayret göstermiyoruz, fakat çalışıyoruz ki, modern toplumda bütün insanlara açlık sorunun olmaması için ortam yaratıyoruz.

Herkes için tatlı suyun ulaşmadığı bölgelerde nüfusun suni ve zorunlu azalması düşüncelerin taraftarı değiliz. Fakat biz tatlı suda ihtiyacı olan insanları devamlı sağlamaya artık mümkün olan bilimsel işlemelerin uygulanmasının ve modern bilimin gelişimini aktif şekilde taraftarlık ediyoruz.

Biz toplumu olumsuz bilgiyle bölmüyoruz ve dağıtmıyoruz, biz tüm insanları iyi ve pozitif çalışmalarla birleştiriyoruz!

Biz savaşı provoke etmiyoruz. Biz gezegende tüm halkların barış yaşaması için koşulların oluşmasına çalışıyoruz!

Biz çalışıyoruz ki, toplum yaratıcı olsun, tüketimli yok!

Biz anlıyoruz ki, dünyevi toplumda iyi tarafa küresel pozitif değişiklikler ve kardinal reformlar her kayıtsız kalmayan insanlardan başlıyor!

Eğer sizde Namus, kişisel Sorumluluk ve kişisel Liyakat hissi varsa, eğer tüketim toplumun sisteminin adaletsizliğe ve yalana kayıtsız değilseniz, eğer insanlara samimi şekilde sözle yok hareketle yardım etmekte manevi ihtiyacı hissediyorsanız, o zaman sosyal, aktif dünyevi hareketi "ALLATRA" ya özgür bağımsız funksionallaşmaya katılın! Bizim Genel Direktör - Vicdan!

Her birimiz fikirleri teşebbüs ve realize ediyoruz, genel işe kendi gücü yeten payımızı koymak: kimse finansal bağışlar gerçekleştirir, sponsor veya hayırsever, kimse entelektüel, kim ise fiziksel yardım gösteriyor. Ama her birimiz en fazla yaratıcı dünyevi toplumun gelişmesi için kendisinin en iyi kalitelerini uygulayarak kendi gücünü, imkanlarını, teşebbüsünü genel iş için faydalı olmaya harcıyor.

Bu nedenle biz bir yerde - gerçek dünya
halk yaratıcı güçtür!

«ALLATRA» - bu genel halk hareketidir. Tüm araçlar, dahil, sponsor ve hayırsever yardım, özel olarak somut, gerçek işler için yönelir. Bütün bunlar doğru ve şeffaf şekilde gerçekleştirilir. Tüm faaliyet insanlar tarafından inisiyatif, kontrol ve realize edilir.