For Supporters

Mūs nefinansē nekādas politiskās organizācijas vai valsts struktūras. Visa finansēšana tiek virzīta konkrētiem darbiem un palīdzībai cilvēkiem, nevis pašas kustības PR un struktūras labā, kā tas parasti notiek patērētāju sabiedrības organizācijās. Starptautiskā kustība „ALLATRA” ir izveidota vienīgi uz brīvprātīgā darba pamata, un tās BAGĀTĪBA ir NESAVTĪGI, GODĪGI, NEVIENALDZĪGIE CILVĒKI.

Starptautiskā sabiedriskā kustība „ALLATRA” – tā ir patiesā vistautu kustība, kurā jebkura darbība tiek veikta brīvprātīgi, uz sabiedriskiem pamatiem. Galvenā darbība tiek veikta uz pašu cilvēku BRĪVPRĀTĪGĀS INICIATĪVAS pamata, viņu centieniem mainīt sevi un apkārtējo pasauli uz labāko pusi. Tas ir spēks, kas apvieno cilvēkus no visas planētas.

"ALLATRA" ir globāla, pasaules mēroga vistautu kustība, kurai jau pievienojušies miljoniem dalībnieku no vairāk nekā 180 pasaules valstīm. Par savu primāro uzdevumu kustība uzstāda globālo klimata izmaiņu uz Zemes izpēti, kas sevī ietver: aktuālās klimatiskās darba kārtības izplatīšanu, antropogēnā faktora ietekmes uz Zemes klimatu analīzi, seismomonitoringu, saules un vulkāniskās aktivitātes monitoringu, starptautiskās kolektīvās sadarbības veicināšanu starp visiem, kam rūp šī problēma, tostarp, organizējot starptautiskas tiešsaistes apaļo galda diskusijas, intervijas ar zinātniekiem un ekspertiem dažādās zinātnes nozarēs, veidojot videoreportāžas ar dabas kataklizmu aculieciniekiem un daudz ko citu.

Mēs nesolām, mēs darām!

Mēs nerisinām seku problēmas – mēs virzām savu darbību IEMESLA likvidēšanai.

Mēs nedzīvojam ilūzijās, ka kāds mūsu vietā nāks un kaut ko izdarīs – mēs paši paveicam reālos darbus, mainot sevi un sabiedrību šeit un tagad!

Mēs aktīvi atbalstām mūsdienu zinātnes attīstību un jau esošo to zinātnisko izstrāžu ieviešanu, kas var veicināt globālās klimatiskās problēmas atrisināšanu.

Mēs apvienojam visus cilvēkus ar labiem un pozitīviem darbiem!

Mēs tiecamies uz to, lai sabiedrība kļutu demokrātiska un radoša, nevis totalitāra un patērnieciska.

Mēs esam par mierīgu un drošu visu pasaules tautu pastāvēšanu.

Mēs apzināmies, ka globālās pozitīvas pārmaiņas, un kardinālās pārvērtības pasaules sabiedrībā uz labo pusi sākas ar katru nevienaldzīgo cilvēku.

Klimata problēma ir kopīga problēma visai cilvēcei, tāpēc jūsu ieguldījums kopējā darbā, informējot, piedaloties blogeru video un informatīvo projektu radīšanā, kas vērsti uz sabiedrības informētības paaugstināšanu par pašreizējo klimatisko situāciju uz planētas, kļūs par labāko atbalstu un neatsveramu palīdzību.

Katrs dalībnieks iniciē un īsteno idejas: kāds nodarbojas ar klimatisko monitoringu resursu datu analīzi, kāds sadarbojas ar zinātniskām un sociāli aktīvām kopienām, kāds, pētot vēsturiskos faktus, veic saiknes ar mūsdienu klimatiskajiem modeļiem un vāc pierādījumu materiālu informatīviem video klipiem. Katrs no mums maksimāli pieliek savas pūles, iespējas un savu tieksmi būt noderīgam kopējā lietā, pielietojot savas labākās īpašības pasaules sabiedrības un visas cilvēces nākotnes labā.

Tāpēc, visi kopā mēs esam reāls vispasaules
tautas radošais spēks!