For Supporters

Mūs nefinansē nekādas politiskās organizācijas vai valsts struktūras. Visu sponsorēšanas un labdarības atbalstu veic paši cilvēki, Brīvās gribas cilvēki, kuriem Sirdsapziņa un Dvēsele nav tikai vārdi, bet viņu Dzīves kritēriji. Visa finansēšana tiek virzīta konkrētiem darbiem un palīdzībai cilvēkiem, nevis pašas kustības PR un struktūras labā, kā tas parasti notiek patērētāju sabiedrības organizācijās. Starptautiskā kustība „ALLATRA” ir izveidota vienīgi uz brīvprātīgā darba pamata, un tās BAGĀTĪBA ir NESAVTĪGI, GODĪGI, NEVIENALDZĪGIE CILVĒKI.

Starptautiskā sabiedriskā kustība „ALLATRA” – tā ir patiesā vistautu kustība, kurā jebkura darbība tiek veikta brīvprātīgi, uz sabiedriskiem pamatiem. Galvenā darbība tiek veikta uz pašu cilvēku BRĪVPRĀTĪGĀS INICIATĪVAS pamata, viņu centieniem mainīt sevi un apkārtējo pasauli uz labāko pusi. Tas ir spēks, kas apvieno cilvēkus no visas planētas.

„ALLATRA” ir globālā, pasaules, vistautu kustība, kurai ir pievienojušies jau miljoniem dalībnieku no vairāk kā 180 pasaules valstīm. Par savu galveno mērķi tā nosprauž apstākļu izveidošanu, kas veicinātu garīgi bagātās, miermīlīgās, kulturāli-tikumīgās, radošās pasaules sabiedrības izveidošanu.

Mēs nesolām, mēs darām!

Mēs nerisinām seku problēmas – mēs virzām savu darbību IEMESLA likvidēšanai.

Mēs nedzīvojam ilūzijās, ka kāds mūsu vietā nāks un kaut ko izdarīs – mēs paši paveicam reālos darbus, mainot sevi un sabiedrību šeit un tagad!

Mēs nevācam astronomiskās summas viena bērna ārstēšanai, taču mēs palīdzam slimnīcām iegādāties iekārtas un apmācīt dakterus, un līdz ar to ir iespējams izārstēt daudzus bērnus, kam šāda ārstēšana ir nepieciešama.

Mēs netiecamies vienreizēji paēdināt izsalkušos, bet mēs tiecamies uz to, lai izveidotu apstākļus, kuros mūsdienu sabiedrībā visiem cilvēkiem nebūtu tādas problēmas kā bads.

Mēs neatbalstām iedzīvotāju skaita mākslīgo, piespiedu samazināšanas ideju tanīs reģionos, kur trūkst dzeramā ūdens. Bet mēs aktīvi atbalstām mūsdienu zinātnes attīstību, un jau esošo zinātnisko sasniegumu ieviešanu, kas spētu palīdzēt nodrošināt saldūdeni trūkumcietējiem uz visiem laikiem.

Mēs neskaldām un nesadalām sabiedrību ar negatīvo informāciju, bet gan apvienojam visus cilvēkus ar labiem, pozitīviem darbiem!

Mēs neprovocējam karus. Mēs vēršamies uz apstākļu izveidošanu, kuros mierīgi sadzīvotu visas pasaules tautas!

Mēs vēršamies uz to, lai sabiedrība kļūtu par radošo, nevis par patērējošo!

Mēs apzināmies, ka globālās pozitīvas pārmaiņas, un kardinālās pārvērtības pasaules sabiedrībā uz labo pusi sākas ar katru nevienaldzīgo cilvēku.

Ja Jums ir Goda izjūta, personīgās Atbildības un Pašcieņas izjūta, un ja Jūs neesat vienaldzīgs attiecībā uz patērētāju sabiedrības sistēmas netaisnīgumu un melīgumu, ja Jūs izjūtat dvēseles vajadzību pēc patiesās palīdzības citiem cilvēkiem – nevis ar vārdiem, bet ar darbiem – pievienojaties brīvajai, neatkarīgajai sociāli aktīvās pasaules sabiedrības kustības „ALLATRA” funkcionēšanai! Mūsu ģenerāldirektors ir Sirdsapziņa!

Katrs no mums iniciē un realizē idejas, ziedo savu artavu kopējā darbā: kāds veic finansiālos ziedojumus, kāds sponsorēšanas atbalstu un labdarības palīdzību, un kāds – intelektuālo vai fizisko. Taču katrs no mums maksimāli pieliek spēkus un spējas, savu mērķtiecību būt noderīgam kopējam darbam, pielietojot savas labākās īpašības, radošās sabiedrības visā pasaulē uzplaukšanai.

Tāpēc, visi kopā mēs esam reāls vispasaules
tautas radošais spēks!

„ALLATRA” – tā ir vispasaules kustība. Visi līdzekļi, tai skaitā, sponsorēšanas un labdarības palīdzība, tiek virzīti vienīgi konkrētiem, reāliem darbiem. Viss tiek veikts godīgi un caurredzami. Visu darbību iniciē, kontrolē un realizē paši cilvēki.