GeoCenter

Информационен и аналитичен портал, който вярно отразява климатичните новини. Това е доброволчески проект, в който участват хора от различни страни по света. Това са новини и статии за климатичните промени на планетата и информация за катаклизми.

Всеки човек може самостоятелно да следи климатичните промени в своя регион и свят. За това са създадени различни онлайн карти: сеизмичен мониторинг, температурни карти, на слънчева и вулканична активност, на озоновия слой и други.


АЛЛАТРА GeoCenter.info  включва:

●      аналитични, научно-познавателни статии за изменението на климата и начините за обединяване на хората за решаване на този проблем

●      видео ревюта за климатичните промени

●      новини за климатичните събития

●      онлайн мониторинг на климата на цялата планета