GeoCenter

Informasjons- og analyseportalen gir en troverdig dekning av klimanyheter. Dette er et frivillig prosjekt med deltakere fra forskjellige land rundt om i verden. Portalen tilbyr nyheter og artikler om klimaendringer på planeten og informasjon om katastrofer.

Hver person kan selv overvåke klimaendringer i sin region og verden. For dette formålet er det opprettet forskjellige online kart: seismomonitorering, temperaturkart, kart over sol- og vulkansk aktivitet, ozonlaget og andre.


ALLATRA GeoCenter.info  inkluderer:

●      analytiske, vitenskapelig-opplysende artikler om klimaendringer og måter å forene mennesker for å løse dette problemet

●      videooversikter om klimaendringer

●      nyheter om klimatiske hendelser

●      online overvåking av klimaet på hele planeten