Správy

Medzinárodné spoločenské hnutie ALLATRA vyjadruje solidaritu a podporu cieľom trvalo udržateľného rozvoja, ktoré stanovila Organizácia Spojených národov. Tieto ciele sú globálnou výzvou na konanie pre všetky štáty a národy s cieľom zlepšiť blahobyt ľudstva a zabezpečiť ochranu našej planéty.

OSN neúnavne pracuje na zabezpečení spravodlivosti a rovnosti, bojuje proti rasovej diskriminácii a sociálnej nerovnosti. My podporujeme tento vektor a ciele a veríme vo svet, v ktorom sú život, práva a dôstojnosť každého človeka prioritou a dostávajú náležité uznanie.

V súvislosti s bojom proti zmene klímy sa OSN aktívne zapája do vývoja riešení problému globálnej zmeny klímy na Zemi. Veľmi si vážime toto úsilie a snažíme sa významne prispieť k hlbšiemu pochopeniu faktorov zmeny klímy a upozorniť na význam antropogénneho vplyvu.

Viac informácií o výskume a klimatických modeloch nájdete v  správach OSN o klíme, ktoré poskytujú základné vedecké poznatky a odporúčania pre opatrenia v oblasti klímy.