Odczyty

Międzynarodowy ruch społeczny ALLATRA wyraża solidarność i poparcie dla celów zrównoważonego rozwoju określonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Cele te stanowią globalne wezwanie do działania dla wszystkich państw i narodów w celu poprawy dobrobytu ludzkości i zapewnienia ochrony naszej planety.

ONZ niestrudzenie dąży do zapewnienia sprawiedliwości i równości, zwalczając dyskryminację rasową i nierówności społeczne. Wspieramy ten wektor i cele, wierząc w świat, w którym życie, prawa i godność każdej osoby są traktowane priorytetowo i należycie uznawane.

W kontekście przeciwdziałania zmianom klimatycznym ONZ aktywnie angażuje się w opracowywanie rozwiązań dla kwestii globalnych zmian klimatycznych na Ziemi. Wysoko cenimy te wysiłki i staramy się wnieść znaczący wkład w głębsze zrozumienie czynników zmiany klimatu oraz zwrócić uwagę na istotność wpływu antropogenicznego.

Więcej informacji na temat badań i modeli klimatycznych można znaleźć na stronie  raportów klimatycznych ONZ, które dostarczają podstawowych informacji naukowych i zaleceń dotyczących działań na rzecz klimatu.