Reports

Mezinárodní společenské hnutí „ALLATRA" vyjadřuje solidaritu a podporu cílům udržitelného rozvoje, které byly definovány Organizací spojených národů. Tyto cíle jsou globální výzvou k akci pro všechny státy a národy, aby zlepšily životní úroveň obyvatelstva a zajistily ochranu naší planety.

OSN neúnavně pracuje na zajištění spravedlnosti a rovnosti, bojuje proti rasové diskriminaci a sociální nerovnosti. Podporujeme tento směr a cíle a věříme ve svět, kde život, práva a důstojnost každého člověka jsou prioritou a dostávají patřičné uznání.

V souvislosti s bojem proti změně klimatu se OSN aktivně zabývá vývojem řešení problému globální změny klimatu na Zemi. Velmi si tohoto úsilí vážíme a snažíme se významně přispět k hloubějšímu pochopení faktorů změny klimatu a upozornit na význam antropogenního vlivu.

Výzkum a klimatické modely si můžete prohlédnout ve  zprávách OSN o klimatu, které poskytují základní vědecké důkazy a doporučení pro opatření v oblasti klimatu.