Rapporter

Det internasjonale samfunnsbevegelsen «ALLATRA» uttrykker solidaritet og støtte til målene for bærekraftig utvikling som er fastsatt av De Forente Nasjoner. Disse målene representerer et globalt opprop til handling for alle stater og folk for å øke velstanden til menneskeheten og sikre beskyttelse av vår planet.

FN arbeider ustanselig for å sikre rettferdighet og likestilling ved å bekjempe rasediskriminering og sosial ulikhet. Vi støtter denne retningen og målene, i troen på en verden der livet, rettighetene og verdigheten til hver person prioriteres og anerkjennes tilstrekkelig.

I kampen mot klimaendringer jobber FN aktivt med å utvikle løsninger på problemet med global klimaendring på jorden. Vi setter stor pris på disse anstrengelsene og streber etter å bidra vesentlig, noe som fremmer en dypere forståelse av faktorene som påvirker klimaendringene og fokuserer oppmerksomheten på betydningen av menneskelig påvirkning.

Du kan gjøre deg kjent med forskningen og klimamodellene på  som inneholder grunnleggende vitenskapelige data og anbefalinger for tiltak innen klimaområdet.