Доклади

Международното обществено Движение „АЛЛАТРА“ изразява солидарност и подкрепа за целите на устойчивото развитие, определени от Организацията на обединените нации. Тези цели са Глобален призив за действие за всички държави и народи, за да се подобри благосъстоянието на човечеството и да се гарантира защитата на нашата планета.

ООН работи неуморно за осигуряване на справедливост и равенство, борейки се с расовата дискриминация и социалното неравенство. Ние подкрепяме този вектор и цели, като вярваме в свят, в който животът, правата и достойнството на всеки човек са приоритет и получават дължимото признание.

В контекста на борбата с изменението на климата ООН активно се занимава с разработването на решения за проблемите на глобалното изменение на климата на Земята. Ние високо ценим тези усилия и се стремим да допринесем съществено за по-доброто разбиране на факторите на изменението на климата и акцентирането върху значението на антропогенното въздействие.

Можете да разгледате изследванията и климатичните модели в  докладите на ООН за климата, които съдържат основни научни доказателства и препоръки за действия в областта на климата.