Ziņojumi

Starptautiskā sabiedriskā kustība ""ALLATRA"" pauž solidaritāti un atbalstu Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko noteikusi Apvienoto Nāciju Organizācija. Šie mērķi ir globāls aicinājums rīcībai visām valstīm un tautām ar mērķi uzlabot cilvēces labklājību un nodrošināt mūsu planētas aizsardzību.

ANO nepārtraukti strādā, lai nodrošinātu taisnīgumu un vienlīdzību, cīnoties pret rasu diskrimināciju un sociālo nevienlīdzību. Mēs atbalstām šo virzienu un mērķus, ticot pasaulei, kurā katra cilvēka dzīvība, tiesības un gods ir prioritāte un tiek pienācīgi atzītas.

Klimata pārmaiņu risināšanas kontekstā ANO aktīvi iesaistās globālo klimata izmaiņu problēmas risinājumu izstrādē uz Zemes. Mēs augstu vērtējam šos centienus un cenšamies veikt būtisku ieguldījumu dziļākas izpratnes veidošanā par klimata izmaiņu faktoriem un uzsvērt antropogēnās ietekmes nozīmi.

Jūs varat iepazīties ar pētījumiem un klimatiskajiem modeļiem  ANO ziņojumos par klimatu, kuri satur fundamentālus zinātniskos datus un rekomendācijas par rīcību klimata jomā.