Raporlar

ALLATRA Uluslararası Halk Hareketi, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik dayanışma ve desteği ifade etmektedir. Bu hedefler, insanlığın refahını arttırmak ve gezegenimizin korunmasını sağlamak için tüm devletlere ve halklara yönelik küresel bir eylem çağrısını temsil etmektedir.

BM, adalet ve eşitliğin sağlanması, ırk ayrımcılığı ve sosyal eşitsizlikle mücadele edilmesi için yorulmaksızın çalışmaktadır. Her insanın yaşamının, haklarının ve onurunun öncelikli olduğu ve gerektiği gibi tanındığı bir dünyaya inanarak bu vektörü ve hedefleri destekliyoruz.

İklim değişikliğinin ele alınması bağlamında BM, Dünya'daki küresel iklim değişikliği sorununa çözümler geliştirmek için aktif olarak çalışmaktadır. Bu çabalara büyük değer veriyor ve iklim değişikliği faktörlerinin daha derinlemesine anlaşılmasına ve insan kaynaklı etkinin önemine dikkat çekilmesine önemli bir katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

İklim eylemi için temel bilim ve tavsiyeler sağlayan  BM iklim raporlarındaki araştırma ve iklim modellerini okuyabilirsiniz.