МІЖНАРОДНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ
«НІ НАСИЛЬСТВУ В СІМ'Ї ТА СУСПІЛЬСТВІ»

КРУГЛИЙ СТІЛ

Міжнародний круглий стіл в рамках соціального проекту «НІ НАСИЛЬСТВУ В СІМ'Ї ТА СУСПІЛЬСТВІ» на платформі АЛЛАТРА

19 жовтня 2019 року, 16:00

з можливістю приєднатися до конференції онлайн, а також відвідати захід в конференц-залах різних країн.

ДЕТАЛЬНІШЕ

ПРО ПРОЕКТ

Унікальний проект, що не має аналогів у світі, який ініційований і реалізовується самими людьми з різних країн світу, спрямований на:

 • масштабне висвітлення думки міжнародної громадськості про проблеми насильства в сім'ї та суспільстві;
 • об'єднаний пошук спільних шляхів їх вирішення;
 • інформаційну підтримку та інформування про міжнародний позитивний досвід і приклади виходу із ситуацій, що склались, людей з різних країн світу.

Глобальна значимість і важливість проекту полягає у створенні умов для переходу від споживацького суспільства до формату нового благотворчого суспільства, основою якого є загальнолюдські духовно-моральні цінності.

Одним із показників благотворчого суспільства є здоровий психологічний мікроклімат в різних соціальних колективах, атмосфера дружби, взаєморозуміння і поваги один до одного, розуміння, що все людство — одна сім'я.

У СВІТІ НЕМАЄ ЧУЖИХ – У СВІТІ ВСІ СВОЇ!

Насильство неприйнятне у суспільстві, що прагне до цивілізованого способу життя на основі загальнолюдських духовно-моральних цінностей. Насильство осуджується міжнародною громадськістю, тому це відображено в багатьох доповідях, резолюціях, деклараціях, конвенціях (Загальна декларація прав людини, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Американська конвенція з прав людини, Африканська хартія прав людини і народів та інші), документами, які прийняті, в тому числі, і міжнародними організаціями (Організація Об'єднаних Націй, Всесвітня організація охорони здоров'я, Рада Європи, Європейський Союз та інші), а також відображено в нормативно-правових актах законодавчої бази різних країн світу.

ОСНОВНІ ЦІЛІ ПРОЕКТУ:

 • сприяти зниженню рівня насильства в сім'ї та суспільстві, як грубого порушення прав людини, шляхом висвітлення думки міжнародної громадськості, підвищення в цілому рівня обізнаності людей в даних питаннях, спрямованої на ознайомлення з проблемою, її корінними причинами, що створюють ситуації та можливостями виходу з неї;
 • формування нового позитивного інформаційного середовища інтернаціонального характеру для забезпечення високого рівня колективної взаємодії всіх людей доброї волі, які сприяють спільному вирішенню даних проблем у світовому суспільстві;
 • об'єднання ініціатив та зусиль представників різних країн для плідної спільної соціально-орієнтованої діяльності в масштабах світу, що сприяють запобіганню насильства в сім'ї та суспільстві;
 • створення умов для ефективної реалізації соціальних, культурних та суспільно значущих ініціатив, програм та міжнародних проектів, які спрямовані на об'єднання і дружбу людей, розвиток духовного та інтелектуального співробітництва народів світу.

ЗАДАЧІ ПРОЕКТУ:

 • зміна стосунків у сім'ї та суспільстві за допомогою формування нового позитивного інформаційного простору, інформаційно-комунікаційних та соціальних заходів, інформаційної підтримки;
 • формування за допомогою інформаційної підтримки здорового психологічного мікроклімату і атмосфери взаєморозуміння від сім'ї до світового суспільства.

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОЕКТУ:

 • організація міжнародних зустрічей, конференцій, круглих столів та інших соціально значущих заходів;
 • інформаційна підтримка: онлайн конференції, фільми, відео-огляди думки міжнародної громадськості, позитивні життєві історії виходу із ситуації;
 • створення соціальних роликів;
 • розробка інформаційних матеріалів;
 • соціальні опитування представників різних країн світу.

Цикл передач на каналі АЛЛАТРА ТБ- НІ НАСИЛЬСТВУ В СІМ'Ї ТА СУСПІЛЬСТВІ