ЗАКІНЧЕННЯ

Знання СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА допомагають не просто зрозуміти світ на самому початку його прояву, принципи його існування, але найголовніше - усвідомити відносність і ілюзорність всіх процесів, що відбуваються, тимчасовість та неістотність буття, глобальність і важливість духовного світу для людини. Матерія не має внутрішнього змісту, а має лише зовнішній прояв, тому люди ніколи не замислюються про внутрішню будову речей, а просто сприймають їх як «належне». Все, що людина бачить у навколишньому світі, починаючи від чужого їй з народження тіла-оболонки і закінчуючи світлом давно згаслих зірок, ‒ це всього лише результат тимчасової взаємодії фантомних частинок По, частинок-примар цього світу, що з'являються на короткий період, як легкий дим, і тут же зникають. Все, що пригнічує людину в цьому світі, починаючи від нав'язливих думок, агресивних емоцій і закінчуючи шаблонними бажаннями егоїста-споживача ‒ це результат вибору людини на користь септонного поля ‒ матеріальної розумної системи, яка шаблонно експлуатує людство. Але якщо людина слідує вибору свого духовного начала, то вона набуває безсмертя. І в цьому немає релігії, а є знання фізики, її споконвічних основ.


 

Сучасній людині не вистачає одного ‒ цілісного погляду на світ, погляду з позиції Духовного спостерігача, з позиції Особистості, що володіє величезним духовним потенціалом ‒ силою аллату (душею). Система (септонне поле) орієнтує людину на миттєві проблеми, звужуючи її свідомість до точки тимчасового буття. Система роз'єднує людей, змушуючи їх страждати, жити або минулим, або майбутнім, концентрувати силу своєї уваги протягом дня на чому завгодно, але тільки не на своїй духовній складовій, бо там криється справжня свобода людини від пут зомбування матеріальним світом. Матеріальний світ порожній у своїй основі, тому яких би вершин людина в ньому не досягла ‒ влади, майна, маніпуляції масами або ближнім своїм ‒ все виявиться в результаті безглуздою порожнечею, розтраченими силами на септонне поле Тваринного начала. У мріях про майбутнє і в чварах про вчорашнє не буде завтра. Завтра ‒ це всього лише день змінює ніч, і тіло старіє всупереч внутрішнім почуттям людини, яка ще навіть не почала жити.


 

Септонне поле лише стимулює і провокує, але здійснюють дії самі люди за власним вибором. Щоб змінити світ на краще, треба всього лише почати з себе, ігноруючи систему. Треба об'єднуватися з іншими людьми на основі споконвічних Знань. Не підігрувати системі, яка все ускладнює, а мати сміливість змінити ситуацію докорінно. Досить почати з того, щоб самому не множити зло і не посилювати споживацьку систему, а щоденно всілякими способами стверджувати духовно-моральні цінності. (Примітка: Детальніше див. у книзі «АллатРа» останні 50 сторінок). Зміни умови і все зміниться!


 

СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА дає розуміння основ, завдяки яким можна вивести науку на небачені рубежі і значно полегшити життя людської цивілізації, направивши її в русло духовно-морального розвитку. Зараз у світовому суспільстві назріла ситуація, коли все поставлено на грань. Люди в більшості своїй бояться змінити систему не тому, що не бачать її згубності, а тому, що не бачать іншого рішення, справедливого світоустрою, опору своїм духовним діям. Але парадокс полягає у тому, що головна їх опора не в постійному порушенні власного септонного поля (думок про нескінченне страждання), а в силі, яка може керувати септонним полем, і ця сила ‒ духовне начало людини. Бо будь-яке перетворення в цьому світі залежить від сили внутрішнього потенціалу та точки його прикладення!


Назад

Зміст