Визначення СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА

Так що ж становить основу єдності матеріального світу і визначає різноманітність його змін? Загубленими з давніх часів ключами, що відкривають таємниці справжньої фізики мікросвіту, є поняття ЕЗООСМОСУ і ЕЗООСМІЧНОЇ РЕШІТКИ. Вони дають об'ємне уявлення про процеси, що відбуваються у Всесвіті, про дискретність будови матерії, функції неподільних та утворення подільних частинок, розуміння основи їх взаємодії та можливості отримання вільної енергії із невичерпного джерела. Це ті загублені у часі знання, навколо яких колись вибудовивалися різні космологічні міфи, релігійні догми, філософські школи тощо. До нинішнього тисячоліття дійшли лише відгомони минулих знань про ці невидимі процеси (наприклад, в давньоіндійських трактатах ‒ поняття «акаша» («освітлений простір», «безперервне сяйво» (випромінювання)), у давньогрецькій літературі ‒ «ефір» («прозорий, осяйний шар повітря, місце проживання богів»), які, на жаль, вже багаторазово ускладнені елементарним нерозумінням істинної суті цих процесів.


 

Що таке езоосмос і езоосмічна решітка? Справедливе твердження Пуанкаре (засноване на більш старовиних джерелах) про нерухомий ефір, про те, що його ніколи не вдасться виявити експериментальним шляхом. Але це не означає, що ефіру немає. Це означає, що він недосяжний для сприйняття людини, як спостерігача тривимірного виміру. У старовину дійсно зазначалося, що ця основа матеріального світу нерухома, що вона недоступна для людей, що цю субстанцію людині неможливо відчути, побачити зором чи почути вухом нечутний Звук, що виходить від неї. Однак вказувалося, що знаючи її будову, можна витягати велику користь, отримувати невичерпну силу і управляти невидимими явищами, які недоступні людському оку.


 

Отже, для кращого умовного розуміння суті процесів, що знаходяться в основі першопричиних явищ, введемо ряд пояснень із СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА. Треба взяти до уваги, що ці пояснення спрощені і адаптовані для розуміння знань широким колом зацікавленої прогресивної громадськості. У зв'язку з цією обставиною, для зручності сприйняття цих знань, у доповіді не використано багато фізико-математичних та технічних подробиць, дані проведених експериментів, наукові формулювання, зрозумілі лише вузькому колу фахівців фізичних наук. Також не подано опис досягнутих результатів у вдосконаленні методології та інструментарію досліджень, вивчення структури і прогнозування властивостей об'єктів мікросвіту, наукові пояснення, пов'язані із переосмисленням розділів фізики, здебільшого стосовно квантової механіки, квантової статистики, квантової теорії поля. Однак поряд з поясненнями первинних основ і понять із СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА наведені множинні приклади наближених аналогій цих понять і процесів, що використовуються у стародавніх трактатах, які належать до різних культур і народів світу. А також наведені конкретні розрахунки, пояснювальні схеми, інфографіки, таблиці і формули, які подані в доступній формі та призначені для математичних і фізичних обчислень, самостійної перевірки наданих відомостей широким колом зацікавленої громадськості. 


Назад Вперед

Зміст