Вільна енергія

Поряд з усіма зазначеними вище стародавніми знаннями про процеси, що проходять на рівні езоосмічної решітки, у СПОКОНВІЧНІЙ ФІЗИЦІ АЛЛАТРА є й знання, як можна отримати вільну енергію, розуміючи функціонування і роботу невидимого світу. Під терміном «вільна енергія» не мається на увазі відомі нині терміни у фізиці та фізичній хімії ‒ «вільна енергія Гельмгольца» або «вільна енергія Гіббса». Під терміном «ВІЛЬНА ЕНЕРГІЯ» у СПОКОНВІЧНІЙ ФІЗИЦІ АЛЛАТРА слід розуміти похідну від універсальної діючої сили, яка проявляється при збудженні власного септонного поля реальної частинки По, що знаходиться в езоосмічній комірці. Тобто, по факту, це генерація вільної енергії, що базується на збудженні септонного поля реальних (стаціонарних) частинок По в езоосмічній решітці. Розуміння суті цієї енергії не суперечить загальному фундаментальному поняттю енергії у сучасній фізиці, яка має на увазі під собою здатність матеріальних систем здійснювати роботу при зміні свогостану; про енергію як єдину загальну міру якісно різних форм руху матерії, що зберігається при їхніх взаємоперетвореннях. Швидше, навпаки, розкриває її першооснови. Знання про цю універсальну силу дає основоположні відповіді на більшість актуальних питань сучасної фізики, у тому числі відповідає на питання як можна просто і безкоштовно отримувати ту ж електричну енергію в необмеженій кількості незалежно від наявності природних ресурсів у будь-якій просторовій точці езоосмічної решітки.


Назад Вперед

Зміст