СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА

Доповідь «СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА» підготовлена інтернаціональною науково-дослідницькою групою ALLATRA SCIENCE Міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА», під редакцією Анастасії Нових. У доповіді міститься інформація про походження і будову елементарних частинок, про першооснови, з яких складається матерія, про взаємозв'язок елементарних частинок та космології у світлі теорії єдиного поля, про електромагнітні та гравітаційні взаємодії, про альтернативні джерела енергії і т.д. Показано важливість, масштабність і своєчасність новітніх знань в галузі фундаментальної та прикладної фізики. Надано відповіді на основні, раніше невирішені питання сучасної фізики, відповідні пояснення.

Матеріал призначений для первинного ознайомлення учасників Міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА» з фундаментальними основами СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА.

Зберегти PDF-файл доповіді можна за посиланням або з Яндекс-диска або з Google-docs


СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА містить в собі базові знання первинних основ фізики фундаментальних частинок, закономірностей їх взаємодії. Це дійсно еволюційний прорив для світової науки, яка перебуває нині на стадії дослідження епохальних відкриттів столітньої давності. Ці знання стосуються всього спектру фундаментальних і міждисциплінарних досліджень у різних наукових галузях: від фізики мікросвіту до космології, в тому числі розкривають унікальну інформацію про першооснови фізики нейтрино, астрофізики елементарних частинок.


Що таке фундаментальні частинки? З чого складаються елементарні частинки? Як ними керувати? Звідки з'являється і куди зникає видима матерія? На чому побудовані закони гравітаційної взаємодії? З чого складається темна матерія? Як створити живий та неживий об'єкт? Як забезпечити людству автономне життя в екстремальних кліматичних умовах на Землі і в космосі? На усі ці і багато інших питань відповідає СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА, яка розкриває фундаментальні основи елементарних частинок та космології в цілому.

Завдяки СПОКОНВІЧНІЙ ФІЗИЦІ АЛЛАТРА будь-які експерименти можна прорахувати з абсолютною точністю, а не гадати і передбачати, нарікаючи на невраховані фактори. Сьогодні у світі колосальні кошти йдуть на утримання різних науково-дослідних лабораторій, в яких за допомогою дорогого устаткування і матеріалів вчені намагаються створити певні умови для того, щоб, по суті, перевірити свої здогадки, провести спостереження, зробити припущення та вивести формули... з похибками. Але змініть умови, і багато що зміниться. Простий приклад. У звичайних умовах дистильована вода поводиться як діелектрик (речовина, що практично не проводить електричний струм). А під час сонячного затемнення вона поводиться як електроліт (речовина, що проводить електричний струм). Змінилися умови − ось вам і новий результат!

Ознайомившись з розрахунковими таблицями, що вказують на неточності (примітка: див. далі в доповіді), можна зрозуміти, скільки елементарних помилок допускається в науці при подібних спостереженнях, які похибки результатів дорогих експериментальних досліджень і як вони легко усуваються, коли знаєш основи СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА. Навіщо будувати той же Великий адронний коллайдер, якщо будь-який школяр, знаючи основи СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА, на планшетному комп'ютері зробить абсолютно точні розрахунки взаємодії елементарних частинок в будь-яких умовах? их частинок в будь-яких умовах? Було б набагато гуманніше направити ці величезні кошти, які сьогодні витрачаються на дорогі дослідження, на реальну допомогу нужденним, враховуючи, скільки людей у сучасному світі змушені існувати за межею бідності.

Завдяки СПОКОНВІЧНІЙ ФІЗИЦІ АЛЛАТРА людство може здійснити еволюційний стрибок у науці, оскільки фізика знаходиться в основі природознавства. СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА дозволяє проводити якісно нові дослідження і здійснювати відкриття в різних наукових галузях, робити точні розрахунки практично без витрат. Безумовно, ці еволюційні знання дають можливість якісно та по-новому розвивати будь-які наукові дисципліни, зробити грандіозні прориви в квантовій фізиці, біофізиці, хімічній фізиці, геофізиці, астрофізиці і так далі. Дослідження в цих наукових галузях на основі знань СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА вже дали приголомшливі результати, зокрема у сфері вивчення нових технологій виробництва і отримання невичерпної енергії.

Знання СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА відкривають доступ до невичерпного джерела енергії, яка є скрізь, зокрема і в космічному просторі. Це відновлювальна енергія, завдяки якій створюються елементарні частинки, відбувається їхній рух і взаємодія. Уміння її отримувати і переводити з одного стану в інший, відкриває нове, безпечне, легкодоступне для кожної людини джерело альтернативної енергії. Потенціал цього нескінченного джерела енергії величезний, він набагато більший, стабільніший і безпечніший, ніж потенціал Сонця або геотермальної енергії. Більш того, при використанні цього джерела зникає необхідність накопичення надлишкової енергії та безпосередньої її передачі споживачеві для подальшого використання. Адже ця енергія є всюди, вона може стати доступною тут і зараз кожній людині за будь-яких умов: як на Землі, так і в космосі.

Безумовно, це якісно змінить життя людської цивілізації в цілому. Атомні електростанції зникнуть через непотрібність. Нафта, газ та інші нині відомі джерела енергії втратять свою актуальність внаслідок трудомісткості їх видобутку, зберігання, вичерпності даних ресурсів, їх екологічної небезпеки. Використання невичерпного джерела енергії призведе не просто до скорочення викидів шкідливих газів в атмосферу, а до утилізації всього виробничого циклу у зв'язку з новими перспективами якісно інших можливостей отримання необхідних готових продуктів життєзабезпечення.

Для людства це відкриває можливість формування абсолютно нового укладу життя, в якому зникнуть поняття нужди, голоду, необхідності важкої, виснажливої людської праці для життєзабезпечення всім необхідним. У людей з'явиться більше вільного часу. Споживчий ринок зникне за непотрібністю, адже будь-яку річ, їжу, одяг, будинок, машину кожна людина зможе виробляти самостійно, безкоштовно і в необхідній кількості. У таких умовах можливий якісно новий перехід цивілізації в русло духовного саморозвитку, масштабного наукового пізнання світу і себе. Але існує й небезпека використання таких відкриттів в егоїстичних цілях. Як відомо, шкода чи користь від будь-якого епохального відкриття перебуває на чаші терезів домінації того чи іншого світогляду більшості: егоїстичного (споживацького)або духовно-творчого вектора мислення.

Все в цьому світі складається з елементарних частинок. А коли є знання про те, з чого саме складаються елементарні частинки і як цим керувати, то можна створювати будь - який неживий і живий об'єкт, копіювати і клонувати його (в тому числі отримувати організми, що ідентичні за двома ознаками: за фенотипом та за генотипом), іншими словами, відтворювати в необхідній якості і кількості скільки завгодно разів. Уже зараз, завдяки знанням СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА, ведуться наукові дослідження по багатьох напрямах, у тому числі і в галузі новітніх біотехнологій, які дозволяють відтворювати різні живі організми, чи то дрібну двокрилу комаху – мошку, чи велику тварину. У перспективі можна покращувати і навіть створювати абсолютно нові живі організми із заданими характеристиками та властивостями.

Безумовно, це один із магістральних напрямків науково-технічного прогресу, який сприятиме прискоренню рішень багатьох завдань, наприклад, у галузі забезпечення продовольством, у поліпшенні екології, якості медицини та медичного обслуговування. Під впливом новітньої біотехнології, заснованої на знаннях СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА, медицина може стати точною наукою. Причому з чітким розумінням процесів, що відбуваються в живому організмі не тільки на рівні молекулярних і генетичних процесів, а й на рівні взаємозв'язку елементарних частинок. Вже зараз розробки вчених Міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА» вказують на те, що пролонгування людського життя за видову межу - абсолютна реальність сьогодення.

У перспективі СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА здатна глобально вирішити проблему забезпечення людства не тільки киснем та іншими необхідними хімічними елементами, але й продовольством, чистою водою, незалежно від глобальних кліматичних змін на Землі чи іншій планеті, від видобутку корисних копалин, сільськогосподарського, промислового виробництва, наявності джерел води тощо. Отримання з елементарних частинок безкоштовного готового високоякісного продовольства в необхідній кількості, чистої води, повітря і тощо зробить життя людства якіснішим, повноцінно забезпечить усім необхідним для життєдіяльності. Більш того, це звільнить людей від важкої роботи, від цілого ланцюжка циклів промислового виробництва і пов'язаних з цим проблем, дасть можливість зберегти навколишнє середовище, відновити та примножити багатства флори і фауни.

Не потрібно буде використовувати величезні земельні угіддя, щоб, наприклад, виростити пшеницю, а потім піддавати її обробці, пропускаючи через цілий цикл різних технологічних процесів, щоб в результаті отримати готовий їстівний продукт. Адже з елементарних частинок можна просто отримати той же смачний, корисний для організму справжній свіжоспечений хліб із заданими характеристиками і в будь-якій кількості. Не потрібно вирощувати, а потім вбивати тварину, щоб в результаті отримати будь-яку м'ясну страву. Адже все складається з елементарних частинок. Знаючи їх комбінації і закони взаємодії, можна не тільки виготовити цей продукт (необхідної якості та з набором корисних властивостей), але й копіювати його за однією і тією ж програмою в необхідній кількості. Використовуючи ці знання, можна і утилізувати усі відходи без шкоди для природи.

СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА при її повноцінному, прискореному розвитку дозволить за короткі терміни вирішити ряд стратегічних життєво важливих завдань для людства не тільки в галузі інноваційної енергетики, життєзабезпечення, але і в галузі кліматичного геоінжинірингу. На сьогодні людство має реальний шанс вижити в умовах глобальних кліматичних змін на планеті, які, на жаль, неминучі в найближчі десятиліття. В галузі кліматичного геоінжинірингу вже проведено ряд успішних наукових досліджень. Були розроблені нові напрямки, що базуються на знаннях СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА. Вже зараз можна сказати, що нові розробки в галузі кліматичного геоінжинірингу відкривають широкі можливості та перспективи для подальшої наукової діяльності в цьому напрямку. Вони дозволяють провести моніторинг клімату, визначити з урахуванням багатофакторного аналізу хід подальшого розвитку подій, пов'язаних з кліматичними змінами, виявити компенсаторні механізми природи і запустити необхідні локальні або загальні адаптивні дії, спрямовані на зміни кліматичних умов (примітка: докладніше див. доповідь «Про проблеми та наслідки глобальної зміни клімату на Землі. Ефективні шляхи вирішення цих проблем», розміщену на офіційному сайті Міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА»  http://allatra.org/uk/report/pro-problemi-ta-naslidki-globalnoyi-zmini-klimatu-na-zemli-efektivni-shlyahi-virishennya-danih-problem ).

КЯк відомо, абсолютно усі сучасні технології базуються на фундаментальних наукових дослідженнях, і важливу роль тут відіграє фізика. Вчені з тривогою відзначають, що за останні 50 років у світі не було епохальних відкриттів у галузі природничих наук. На те є багато причин, але основна криється в інтенсивному розвитку споживацького суспільства. І це включає багато що, починаючи від формування у більшості людей егоїстичного світогляду, зміни якості освіти нових поколінь у гірший бік і закінчуючи балансуванням багатьох країн на межі економічного та політичного коллапсу. І часто, як наслідок останнього, деякі держави займаються банальною політичною імітацією «престижу» або досягненням яких-небудь «успіхів», які не відображають реальної дійсності. Безсумнівно, ця ситуація позначається і на такій важливій для людства науковій галузі як космічні дослідження.

На сьогодні провідні космічні держави, які ще недавно були першовідкривачами космосу, не можуть повторити навіть своїх грандіозних успіхів півстолітньої давнини. Нині пізнання космосу у більшості випадків обмежується непілотованими польотами у ближній космос. А більшість пілотованих польотів як і раніше здійснюються в межах термосфери - на висотах не більше 400 км від поверхні Землі, тобто в просторі низької навколоземної орбіти, внаслідок того, що наука поки ще не знайшла способів захисту від космічної радіації. Та й самі проблеми космонавтики багато в чому залишаються невирішеними, починаючи від фундаментальних досліджень, технічних питань, закінчуючи суто прикладними. Ті ж космонавти як і раніше потребують поліпшення гігієнічних умов, у вирішенні низки елементарних побутових проблем в процесі їх перебування на космічній станції. Адже інженери досі не змогли створити пральну машину і досить практичний душ для космічних кораблів. В умовах невагомості рідка вода також залишається проблемою, враховуючи чутливість електронного обладнання та приладів на борту космічної станції. Люди, як і раніше, не можуть жити автономно в космосі, оскільки потребують постійного поповнення з Землі свіжих запасів їжі, води, повітря, запчастин для ремонту корабля і так далі.

СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА здатна вирішити не лише ці проблеми. Це наука, що веде до еволюційних космічних проривів, це величезний потенціал для створення нових досліджень і наукових напрямів. Знання СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА дають принципово нове усвідомлення відповідей на питання: «На чому літати?», «Як далеко можна літати?», «У яких умовах літати і як створити штучну гравітацію, наближену до земних умов, на борту космічного корабля?», «Як автономно жити в космосі?», «Як захистити корабель від космічної радіації?». Вони також розкривають розуміння суті самого Всесвіту, який є природною «лабораторією» елементарних частинок і ставить «експерименти» в умовах, які неможливі на Землі.

СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА дає глибше розуміння походження й еволюції Всесвіту. Вона відкриває нові віхи в галузі космології, квантової фізики, космічної біології, гравітаційної біології та біотехнології, планетології, фізики геліосфери і навколоземного космічного простору, фізики космічних променів, позаатмосферної астрофізики. Ці знання дозволяють людству подолати іонізуючу радіацію, УФ-радіацію, проблеми, пов'язані з вакуумом, подоланням метеоритної небезпеки, зміною магнітного поля, відкривають можливості для існування людства на інших планетах в інших гравітаційних умовах і так далі. І це вже не фантастична перспектива далекого майбутнього. Це реальне завтра, а багато в чому вже і сьогодення. Як кажуть, коли маєш в руках універсальні ключі (знання про основи елементарних частинок), то можеш відкрити будь-які двері (мікро- і макросвіту).


Вперед

Зміст