Процес Езоосмосу

Розглянемо важливий процес у мікросвіті, який відбувається в езоосмічній комірці, точніше в її езоосмічній мембрані. Нагадаємо, що в центрі езоосмічної комірки знаходиться реальна (стаціонарна) частинка По. А кожна сторона просторової кубічної комірки складається з унікальної нематеріальної структури ‒ езоосмічної мембрани. У тривимірному просторі вона не має товщини, у ній відсутній час. Однак її внутрішній простір, пов'язаний із нематеріальним світом, безмежний. (Примітка: у давнину нематеріальний світ називали духовним світом; у давньогрецьких переказах образно вказувалося, що в ефірі живуть боги). Через езоосмічну комірку може проходити фантомна частинка По. Причому одномоментно через одну комірку, як правило, проходить тільки одна (1) фантомна частинка По. В інших випадках через різні боки просторового куба езоосмічної комірки одночасно можуть входити максимум дві (2) фантомні частинки По. У таких випадках найбільш вірогідні процеси зіткнення в езоосмічній комірці фантомних частинок По одна з одною. Такий процес зіткнення частинок у межах однієї езоосмічної комірки протікає при безпосередньому впливі на нього септонного поля реальної (стаціонарної) частинки По.


 

 ФАНТОМНА ЧАСТИНКА ПО МАЄ ВАЖЛИВУ ВЛАСТИВІСТЬ: ВОНА ЗДАТНА ПРОНИКАТИ В ЕЗООСМІЧНУ МЕМБРАНУ І БРАТИ УЧАСТЬ У ПРОЦЕСІ ЕЗООСМОСУ. ТОБТО ЗДАТНА МИТТЄВО ЗНИКАТИ В МЕМБРАНІ ЕЗООСМІЧНОЇ КОМІРКИ З МАТЕРІАЛЬНОГО СВІТУ І МИТТЄВО ПРОЯВЛЯТИСЯ В НЬОМУ, ПРИЧОМУ В БУДЬ-ЯКОМУ МІСЦІ ЕЗООСМІЧНОЇ РЕШІТКИ (ВИХОДЯЧИ З ЕЗООСМІЧНОЇ МЕМБРАНИ ІНШОЇ ЕЗООСМІЧНОЇ КОМІРКИ), АЛЕ ВЖЕ З ОНОВЛЕНИМ ВНУТРІШНІМ ПОТЕНЦІАЛОМ (ЕНЕРГІЄЮ І ВПОРЯДКУВАНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ).


 

ППроцес езоосмосу у тривимірному просторі здійснюється тільки через геометричний центр однієї із шести мембран езоосмічної комірки. Спіралеподібна структура (елементарної частинки) ніби угвинчується головною фантомною частинкою По в геометричний центр езоосмічної мембрани. Завдяки процесу езоосмосу, фантомна частинка По з'являється в іншій езоосмічній комірці з оновленим запасом енергії, відповідно до старої, або оновленої, або зовсім нової програми, яка в ній була закладена в момент перебування у внутрішньому просторі мембрани. Наступні фантомні частинки По, які входять до складу тієї ж елементарної частинки, слідують по тому ж спіралеподібному шляху, що і головна фантомна частинка По, проходячи через ті ж езоосмічні комірки та ті ж езоосмічні мембрани. Таким чином, формуються вихрові збурення при спіралеподібному русі цих структур через езоосмічнй простір.


 

Цікаво простежити етимологію слова інформація у стародавні часи. «Informatio» – латинське слово, що позначає уявлення, роз'яснення, виклад, тлумачення, поняття, ідею, концепцію. Утворено від «informo», що позначає «окреслювати, надавати форму». Латинське слово «informo» утворене від префіксу «in», який вказує на значення «всередині, внутрішній, зсередини», а також кореня «form». Вважають, що індоєвропейським коренем сучасного слова «форма» імовірно є «mer-bh» або «mer-gwh» – «іскритися, блищати, виблискувати». Цей корінь вказує на прояв чогось у полі зору. Цим коренем латинське слово «forma» споріднене грецькому слову «morphe» (μορφ), що позначає «зовнішню форму, зовнішній аспект, форму, обрис, структуру».

Література: Семенов А.В., Етимологічний словник російської мови. - Москва: Юнівес, 2003; An elementary Latin dictionary Lewis, Charlton Thomas, New York, Harper & brothers 1891; https://archive.org/details/elementarylatind01lewi; The Linguistic Moment: From Wordsworth to Stevens, Joseph Hillis Miller, Princeton Legacy Library, 1987; Bréal, Michel, and Bailly, Anatole. Dictionnaire étymologique latin. Paris: Hachette, 1918; https://archive.org/details/dictionnairetym00bailgoog Miller, Joseph Hillis. The Linguistic Moment: From Wordsworth to Stevens. New Jersey: Princeton University Press, 1987.


 

Що означає для матеріального світу оновлений внутрішній потенціал фантомної частинки По, який щоразу поповнюється і «коригується» у процесі езоосмоса? Це можна назвати загалом: еволюція (створення, перетворення, руйнування, оновлення), ресурси, резерви і можливості. Цей запас унікальної енергії, яку постачає фантомна частинка По з нематеріального світу, у давнину називали силами Аллата (примітка: детальніше про силу Аллата див. у книзі «АллатРа»).  Це та сила, за рахунок якої існує весь матеріальний світ. Саме за концентрацією цієї сили в тих чи інших місцях езоосмічної решітки і «полює» септонне поле реальних частинок По, підживлюючи нею існування своєї системи (системи Тваринного розуму). Згідно зі стародавніми духовними знаннями, саме сила Аллата все впорядковує у видимому і невидимому світі, змушує все рухатися, переміщатися, перетворюватися згідно з певним планом (інформації) нематеріального світу (примітка: у давнину це називали планом Первинного Лотоса, задумом і волею Бога, волею духовного світу). Впорядкована інформація задає характеристику, параметри, властивості, програму дії (тощо) об'єктам та явищам матеріального світу. Слід розрізняти загальне поняття сучасного слова «інформація» із поняттям змісту, який вкладається у слово «інформація» в описуваних процесах фізики мікросвіту.


Назад Вперед

Зміст