Про нематеріальне начало

Як у стародавніх навчаннях Сходу, так і в ранній історичній формі давньогрецького атомізму присутнє поняття нематеріального начала, існуючого поза простором і часом. Це багато в чому пояснювало поведінку і властивості самого матеріального світу, дозволяло зрозуміти закони взаємодії матерії і принципи її управління. Починаючи з XIX століття, в загальнодоступних для більшості знаннях були цілеспрямовано видалені та грунтовно підчищені багато стародавніх згадок про нематеріальні основи. В результаті наступні покоління виховувалися лише на домінації матеріалістичного світогляду, обумовленого егоїстичним, споживацьким мисленням, звуженим сприйняттям дійсності. Як наслідок, сьогодні людство має безліч проблем, у тому числі наукового характеру, яких можна було б уникнути. Наприклад, у фізиці це проблема так званої «кризи фізики елементарних частинок». Тобто, коли нині людство, завдяки фізиці високих енергій, зіткнулося з незвичайними реаліями мікросвіту, різноманітністю частинок, що виникають і зникають у ньому, взаємоперетворення маси в енергію, але втративши споконвічні знання про нематеріальні основи, зупинилося на порозі непорозуміння цих глобальних процесів, усвідомлення їх із позиції Спостерігача поза системою. 


Назад Вперед

Зміст