Основні відмінності реальнихі фантомних частинок По

Чому фантомні і реальні частинки названі однаково ‒ «частинками По»? Сама назва «частинка По» («частинка», що складається з По) взята із давнини як позначення найменшої величини матеріального світу, що проявлений завдяки силам Аллата через септонне поле. Фантомна частинка По і реальна частинка По – абсолютно різні за характеристиками та функціями частинки, яких об'єднує лише загальна складова матеріального світу – септон. Загальна їхня назва «По» – це не тільки показник найменшої величини («частинки») матеріального світу, а й данина поваги споконвічним знанням (у глибоку давнину в одному з перших переказів говорилося про те, що весь світ створений із зерняток По).


 

Фантомні частинки По і реальні частинки По  кардинально різняться між собою за функціями і призначенням. Реальні (стаціонарні) частинки По формують основу невидимого світу матерії, загальне септонне поле, яке робить основний вплив на видимий світ (у тому числі і тривимірний вимір) та здійснюють загальне управління світом матерії. А фантомні частинки По формують основу видимого світу матерії і є, завдяки своєму сконцентрованому згустку септонів, переносниками внутрішнього потенціалу, тобто енергії та інформації.


 

  Як було згадано, у стародавні часи процеси невидимого світу пояснювалися на видимих і зрозумілих для людини явищах та предметах. Утворення світу з невидимих найдрібніших частинок пояснювалося на прикладі сімені (духу, що творить у ньому), як зародка життя, а також на прикладі найменших зерен тих зернових культур, які були відомі в побуті місцевим народам. Коротко наведемо кілька прикладів, які свідчать, що подібні знання існували у народів, які проживали на різних континентах. Азія: в індуїзмі насіння означає божественний дух (Атман), який знаходиться в центрі буття, а сім'я-зерно символізує сім'я життя, багато у малому. Африка: за однією з версій космогонічного міфу африканського племені догонів, світ стався від слова «Амма» (Первинного Звуку), що дав початок нескінченно малому ‒ кізе узі (що споріднено позначенню зерна По, або зерна фоніо ‒ найдавнішої зернової культури Африки). Америка: у американських індіанців колосок маїсу з усім насінням уособлює народ, всі речі у Всесвіті тощо.

Література: Міфи народів світу. Енциклопедія//гол. ред. Токарев С.А. – М.: Радянська Енциклопедія 1987. Том I; Трессідер Джек. Словник символів. – М.: ФАІР-ПРЕС, 2001.


 

У давнину різницю між частинками пояснювали на асоціативних прикладах риби (образне порівняння з реальною частинкою По) та птиці (образне порівняння з фантомною частинкою По). Стихія риби – це вода. Рибу не видно навіть у маленькому озері, але вона там існує. Озеро обмежено берегами, тому риба живе лише в його межах (порівняння з езоосмічною коміркою). Стихія птиці – це небо. На відміну від риби, яка не покидає свого озера, птах може літати на різні озера (образне порівняння з постійним рухом фантомної частинки По).


 

 ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ РЕАЛЬНИХ І ФАНТОМНИХ ЧАСТИНОК ПО

 РЕАЛЬНІ ЧАСТИНКИ ПО 
 ФАНТОМНІ ЧАСТИНКИ ПО 
• Формують невидимий світ матерії.
• Формують видимий світ матерії.
• Кожна частинка знаходиться окремо у своїй езоосмічній комірці. Вона пов'язана з іншими такими ж частинками тільки через їхнє загальне септонне поле.
• Окремо фантомна частинка По не може існувати. Вона відразу зникає в езоосмічній мембрані. Існує тільки у зв'язці з іншими частинками По, формуючи елементарні частинки, що складаються із трьох і більше фантомних частинок По.
• Нерухомі (стаціонарні), постійно перебувають у своїй езоосмічній комірці.
• Рухливі, постійно переміщаються по спіралеподібній траєкторії.
• Здійснюють часткове вилучення енергії та зчитування інформації з фантомних частинок По, що проходять через комірку, і перерозподіли отриманого потенціалу на систему реальних частинок По ‒ септонне поле.
• Здійснюють рух через езоосмічні комірки, проникають через езоосмічну мембрану, беруть участь у процесі езоосомосу. Можуть миттєво виявлятися і миттєво зникати в різних ділянках езоосмічної решітки.
• Кількість реальних частинок По постійна і незмінна.
• Кількість фантомних частинок По варіюється, однак їх набагато менше, ніж реальних частинок По.

Назад Вперед

Зміст