Історія

Інтенсивний розвиток СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА почався ще в 1996 році, коли група вчених була посвячена в основи цих знань. Вже перше знайомство зі СПОКОНВІЧНОЮ ФІЗИКОЮ АЛЛАТРА дало розуміння, наскільки ці знання архіважливі для людства, але в той же час украй небезпечні в умовах розвитку споживацького суспільства. Не секрет, що будь-які значущі передові наукові розробки та досягнення, інноваційні технології цивілізації використовуються в першу чергу з метою створення нового виду зброї, вдосконалення технологій маніпулювання та управління свідомістю мас.

Відкрито поширювати цю інформацію в системі споживацького суспільства тоді уявлялося вкрай сумнівним, враховуючи ситуацію, що склалася на той момент. Адже в умовах духовно-моральної кризи, масової неосвіченості суспільства в цих питаннях, все більшої узурпації влади світовою елітою, зокрема і в галузі контролю над розвитком науки, ці важливі для людства знання могли б перетворити на інструмент формування влади.  


 


 


 


 

Тому тривалий час ця інформація широко не розголошувалася, але наукова робота, дослідження у різних напрямках на основі СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА не припинялися. 

Проте з часом стало зрозуміло, що з урахуванням нових фундаментальних знань і перспектив, що відкриваються, необхідно створювати такі незалежні від світових політичних і жрецьких амбіцій умови, які сприяли б вільному вивченню науки і залученню до фундаментальних розробок більше прогресивних вчених світу, причому що спеціалізуються не тільки у сфері фізики, але і в суміжних наукових напрямах. 

Завдяки серії художньо-публіцистичних робіт Анастасії Нових, у яких висвітлені духовно-моральні аспекти відродження творчого суспільства, шляхи самостійного духовного вдосконалення людини на основі споконвічних знань, широке коло світової громадськості отримало доступ і до деяких базових понять нової фізики. Основна закладка знань СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТ РА була зроблена Анастасією Нових у роботах «АллатРа» і «Езоосмос» (всі книги викладені автором у вільному доступі в мережі Інтернет). Багато базових розуміннь складних фізичних процесів у цих книгах були викладені нею в алегоричній формі, зручній для розуміння широкому колу громадськості.

Таким чином, ці фундаментальні знання, що зачіпають різні сфери не тільки фізики, а й інших наукових дисциплін, стали доступні прогресивній світовій громадськості, яка проявляє інтерес до духовно-моральних основ людства, самопізнання, саморозвитку, розширення кругозору знань у різних напрямках науки. Знання, викладені у книгах Анастасії Нових, привернули увагу активної частини інтелігенції. Вони зацікавили багатьох розумних людей, що живуть на Совість і бажають сприяти розвиткові суспільства винятково в духовно-моральному руслі. Більш того, як показує практика, ці книги почали сприяти широкомасштабній зміні вектора мислення суспільства зі споживацького формату в духовно-моральний, творчий вектор.

В результаті, надані в книгах знання об'єднали на духовно-моральній основі безліч порядних, розумних, талановитих, сумлінних людей із різних країн світу. Усе це перейшло в масовий всенародний рух міжнародного рівня - Міжнародний громадський рух «АЛЛАТРА» (www.allatra.org). Це багаторазово розширило можливості оповіщення світову громадськість про загрози та ризики, що насуваються, дозволило залучити і підключити порядних, талановитих вчених до розробки нових перспективних напрямків у науці на основі

СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА. Це люди Честі і Совісті, які прийшли в науку не заради грошей і слави, а заради розвитку самої науки на благо суспільства, заради вищих гуманних цілей. Це той духовно-інтелектуальний фундамент незалежної світової науки, який дозволяє в нинішніх умовах оперативно вирішити багато глобальних проблем, серед яких виклики, загрози і ризики сучасності, зокрема і загальнопланетарного характеру.


Назад Вперед

Зміст