Формули реакцій вуглецевого циклу (CN-цикл)

Вуглецевий цикл ‒ послідовність термоядерних реакцій у зірках, в результаті якого з водню утворюється гелій. Як каталізатори в реакціях цього типу беруть участь вуглець, азот, кисень і фтор. Вважається, що вуглецевий цикл є джерелом енергії масивних зірок на початкових стадіях їхнього існування.

Реакція:
Перевірка:

Правильно:
C126 + p11 → N137 + γ
270 + 12 → 282 + 3
282≠285
C126 + p11 → N137
282=282

Реакція:
Перевірка:

Правильно:
C136 + p11 → N147 + γ
303 + 12 → 315 + 3
315≠318
C136 + p11 → N147
315=315

Реакція:
Перевірка:

Правильно:
N147 + p11 → O157 + γ
315 + 12 → 327 + 3
327≠330
N147 + p11 → O157
327=327

Література: Фізика космосу / гол. ред. Сюняєв Р.А. Видання друге, перероблене і доповнене. – М.: Радянська енциклопедія, 1986; Савельєв І.В. Курс загальної фізики. Т.3. Оптика, атомна фізика, фізика атомного ядра, – М.: Наука, Гол. ред. фіз-мат. літ., 1970. С. 474.


Назад Вперед

Зміст