Формули реакцій протон-протонного циклу (pp-цикл)

Протон-протонний цикл — цикл термоядерних реакцій, що відбуваються в зірках, в результаті яких водень перетворюється на гелій. Згідно з уявленнями сучасної ядерної фізики, рр-цикл є головним джерелом енергії Сонця.

Реакція:
Перевірка:

Правильно:
H21 + p11 → He32 + γ
45 + 12 → 57 + 3
57≠60
H21 + p11 → He32
57=57

Реакція:
Перевірка:

Правильно:
He32 + He42 → Be74 + γ
57 + 90 → 147 + 3
147≠150
He32 + He42 → Be74
147=147

Реакція:
Перевірка:
Li73 + p11 → He42 + He42
168 + 12 → 90 + 90
180=180

Література: Путілов К.А., Фабрикант В.А. Курс фізики. У 3-х томах. Том 3. – М.: ФІЗМАТГІЗ, 1963. С. 626.


Назад Вперед

Зміст