Eзоосмос

ЕЗООСМОС ‒ це основоположний процес, завдяки якому існує матеріальний світ. ЕЗООСМОС ‒ це внутрішній енергетичний поштовх, який несе в собі потенціал, тобто силу та інформаційну програму на будь-яку дію в матеріальному світі, в тому числі і на зародження життя. Все в матеріальному світі існує за рахунок внутрішнього потенціалу. Саме його кількість і своєчасний процес поповнення ним якого-небудь об'єкта, поля, частинки тощо визначає якість та кількість існування цього об'єкта, явища і т.п. у видимому і невидимому матеріальному світі.


 

Розуміючи процес езоосмосу, можна знайти відповіді на багато питань фізики, у тому числі і квантової фізики. Наприклад, сьогодні відомо, що основною характеристикою атома є його внутрішня енергія. Атом являє собою квантову систему (тобто підкоряється законам квантової механіки). Його повна внутрішня енергія квантується, тобто приймає дискретний (переривчастий) ряд значень, які відповідають стаціонарним (стійким, незмінним у часі) станам атома. Але чому енергія атома може змінюватися тільки стрибкоподібно, шляхом квантового переходу атома з одного стаціонарного стану в інший? Чому у квантовій механіці момент імпульсу і енергії руху частинки в обмеженій ділянці простору можуть приймати лише ряд дискретних значень? Що лежить в основі цих процесів? У сучасній науці стверджується, що квантування енергії атома є наслідком хвильових властивостей електрона. Але з чого складається сам електрон і як відбувається його перетворення з частинки в хвилю і навпаки? Що спочатку визначає квантові стани атомів хімічних елементів? Ці та багато інших питань фізики стають зрозумілі, знаючи основи СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА.


 

ЕТИМОЛОГІЯ СЛОВА ЕЗООСМОС Слово «езоосмос» утворено із двох слів: «езо» і «осмос». Грецьке слово «ЕЗО» (грец. «ἔσω») утворено від прийменника «eis» (грец. «εἰς»). Воно має кілька значень. У повсякденному житті «езо» використовується в значенні «в; всередині; зсередини; в межах». Але цікаво, що в духовних трактатах це слово використовується у словосполученні «внутрішня людина» (ὁ ἔσω ἄνθρωπος), тобто в понятті «душа», «внутрішнє я».
Література: Γεώργιος Μπαμπινιώτης. Ετυμολογικό λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας, 2009; A Greek-English Lexicon Of The New Testament, Being Grimm's Wilke's Clavis Novi Testamenti, Tr., Rev. And Enl. By Joseph Henry Thayer, New York American Book Co, 1889. 


 

Витяги з Біблії:
«…та дав вам, за багатством слави Своєї, міцно затвердитися Духом Його у внутрішній людині…».

Біблія. Послання до Ефесян. Глава 3:16.

«Тому ми не сумуємо; але якщо зовнішня наша людина і тліє, то внутрішня з дня на день оновлюється. Бо короткочасне легке страждання наше робить у безмірному надлишку вічну славу, коли ми дивимося не на видиме, але на невидиме: бо видиме тимчасове, а невидиме вічне».

Біблія. Друге послання до Коринфян. Глава 4: 16-18


 

Не менший інтерес представляє прийменник «іс» (грец. «εἰς» ‒ «к; «в»), від якого утворено «езо». Цей прийменник використовується для позначення входу, напрями, межі: «в, на, до, для, серед». Він використовується при вказівці на досягнення, проникнення, вхід в певний період. У образних висловах цей прийменник використовується, коли йде мова про те, що одна річ змінюється в іншу або розділяється на частини; коли кілька людей чи речей збираються разом, об'єднуються в одне тощо.

Література: A Greek-English Lexicon Of The New Testament, Being Grimm's Wilke's Clavis Novi Testamenti, Tr., Rev. And Enl. By Joseph Henry Thayer, New York American Book Co, 1889; A Greek–English Lexicon, Henry George Liddell, Robert Scott, Henry Stuart Jones, and Roderick McKenzie, United Kingdom, Oxford University Press, 1819.


 

Цікаво, що «εἰς» пов'язане з давньо-грецьким словом «εἷς», яке позначає цифру «один» і є когнатом (спорідненим, однокорінним) протоіндоєвропейської основи sḗm і санскритської सकृत् (sa-kṛ́t), які мають такі значення, як «єдиний; інший; розділяти на частини; пронизувати».

Література: Cognate class 623; Indo-European Lexical Cognacy Database (LexDB version 0.9 http://ielex.mpi.nl/cognate/623/ ‒ міжнародна база когнатів; Словник санскритсько-англійської мови: A Sanskrit-English Dictionary: Etymologically and Philologically Arranged with Special Reference to Cognate Indo-European languages, Monier Monier-Williams, revised by E. Leumann, C. Cappeller, et al. 1899, Clarendon Press, Oxford. 


 

Грецьке слово «ОСМОС» (osmos) означає «поштовх; імпульс; тиск». Воно утворене від давньогрецького кореня «othein» ‒ «штовхати». Близьке санскритському слову «vadhati», що означає «штовхає», «вдаряє», авестійському vadhaya ‒ «відштовхувати».

Література: Webster’s Third New International Dictionary of the English Language, Unabridged. Springfield, MA: Merriam-Webster, 1993. 


 

«Основна функція першого виміру — це первинний внутрішній енергетичний поштовх».
 Книга «АллатРа», стор.222


Назад Вперед

Зміст